Hem
Funktioner
Arbetsflöden för dokumentation

Dokumentera effektivt när systematisk planering eller förteckningar över tillgångar behövs.

En god organisatorisk säkerhet kräver att du identifierar de viktiga tillgångar som du behöver skydda och t.ex. deras kopplingar och ägare. Ibland måste du också skapa vissa planer. Använd våra dokumentationsarbetsflöden för att hjälpa dig.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Dokumentera din inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Dokumentera viktiga tillgångar med hjälp av färdiga mallar

Varje datatillgång har sin egen färdiga dokumentationsmall. Frågor besvaras genom att koppla samman data med hjälp av förslag och egen tidigare dokumentation. Detta skapar ett smart bibliotek med innehåll som kan övervakas och användas för automatiserad rapportering.

Den avancerade dokumentationen innehåller ett arbetsflöde tillsammans med mallen.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Dokumentationsbord för samman allting

Varje dokumentationsobjekt har en egen tabellvy med färdiga kolumndata och flikar. Få en överblick bara genom att titta på cellfärgerna och förloppsindikatorerna - grönt betyder färdigt!

Redigera synliga fält på dokumentationskort

Du kan ändra datamallen för korten om du vill få ytterligare uppgifter från tillgångarna. När en administratör gör ändringar på ett enskilt objekt synkroniseras de vidare till alla liknande tillgångar.