Cyberday Integritetspolicy

Senast uppdaterad 7.11.2022

Tillämpningsområde för denna policy

Agendium Ltd ("Agendium", "vi", "oss" eller "vår") förstår att du bryr dig om hur information om dig samlas in och används. Vi har åtagit oss att skydda integriteten för personer som interagerar med oss. Den här integritetspolicyn ("integritetspolicy") beskriver våra sekretessrutiner för våra webbplatser, tjänster och appar som länkar till den här policyn. Denna policy beskriver också våra sekretessrutiner i samband med Cyberday marknadsföring och reklamrutiner.

Cyberday är en online-tjänst för hantering och dokumentation av cybersäkerhet som tillhandahålls av Agendium. Vi tillhandahåller Cyberday -plattformen och relaterad support, professionella tjänster och andra tjänster till våra kunder. I denna integritetspolicy hänvisar vi till Cyberday -plattformen och relaterade applikationer (inklusive mobilappar) och tjänster, samt till alla webbplatser där denna integritetspolicy visas, kollektivt som våra "tjänster". Vi kommer att hänvisa till våra e-postmeddelanden och andra marknadsförings- och reklammetoder kollektivt som vår "kommunikation".

Cyberday tjänster

Vi tillhandahåller tjänster till våra kunder. Som en del av tjänsterna kan kundernas uppgifter och innehåll lagras i våra datasystem. När du som kund använder våra tjänster för att bearbeta data och innehåll som du har samlat in, kontrollerar du som kund vilka data och vilket innehåll du samlar in, vilka data och vilket innehåll som laddas in i och lagras av tjänsterna och hur data och innehåll används. Insamling, användning, överföring och lagring av kunduppgifter och innehåll i våra tjänster regleras av våra användarvillkor, inte av denna sekretesspolicy. Som databehandlare kommer vi att samarbeta med dig i dina ansträngningar att kontrollera dina data och ditt innehåll.

Personuppgiftsansvarig

Agendium Ltd
Kalevantie 2, 33100 Tampere, Suomi

Telefon: +358 10 231 6010
E-post: support [at] agendium.com

Kontaktperson från den personuppgiftsansvarige

Ismo Paananen,
VD

Kalevantie 2, 33100 Tammerfors, Finland

Telefon: +358 40 728 8299
E-post: ismo.paananen [at] agendium.com

Namn för registret

Cyberday användarregister

Ändamål och rättsliga baser för behandling av personuppgifter

FÖR ADMINS - som hanterar cyberinnehåll via webbklienten eller Teams-appen

Autentisering (fullgörandet av ett kontrakt) - Du måste ge oss vissa uppgifter som hjälper oss att autentisera dig när du använder Cyberday.

Betalningshantering (fullgörande av ett avtal) - Om du väljer att använda några av Appcover:s betalversioner behöver vi betalningsuppgifter för att hålla igång verksamheten.

Kommunikation
(berättigat intresse) - Vi informerar dig om den senaste utvecklingen när det gäller Appcover

Kundsupport (berättigat intresse) - Vi behöver vissa uppgifter för att kunna hjälpa dig att få dina supportfrågor besvarade via chatt och e-post. Vi kan också be om din feedback om hur tjänsterna fungerar.

Produktrecensioner (samtycke) - Om du lämnar en offentlig recension på vår webbplats ber vi om ditt samtycke till att publicera den. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via chatt eller på team@cyberday.ai.

FÖR ANSTÄLLDA som är anslutna via Cyberday Teams-appen

Autentisering (fullgörande av ett kontrakt) - Vi använder ditt Microsoft 365-konto för att ansluta dig till rätt cybersäkerhetsinnehåll.

Leverans och övervakning av cyberutbildningsinnehåll (fullgörande av ett kontrakt) - När administratörer kopplar anställda till riktlinjer för cybersäkerhet ser vår Teams-bot till att anställda känner till riktlinjerna. Detta görs genom utbildning via berättelser och färdighetstester och genom att få acceptans för riktlinjerna via Teams-chatt.


FÖR ANSTÄLLDA som är anslutna via Cyberday Teams-appen

Autentisering (fullgörande av ett kontrakt) - Vi använder ditt Microsoft 365-konto för att ansluta dig till rätt cybersäkerhetsinnehåll.

Leverans och övervakning av cyberutbildningsinnehåll (fullgörande av ett kontrakt) - När administratörer kopplar anställda till riktlinjer för cybersäkerhet ser vår Teams-bot till att anställda känner till sina riktlinjer. Detta görs genom utbildning via berättelser och färdighetstester och genom att få acceptans för riktlinjerna via Teams-chatt.

Behandlade personuppgifter

För administratörer
Kontaktinformation (namn, e-postadress, telefon)
Betalningsinformation (kreditkortsinformation eller faktureringsinformation)
Användningsinformation (antal inloggningar etc.)
Feedback och kundsupportdiskussioner
Enhets- och anslutningsinformation

För anställda
E-postadress
Statistik över cybersäkerhetsutbildning

När du använder webbläsartillägget:
Information om användning av
appar(använda appar, kategori)
App-pulser (daglig användning av appar)
Används i webbläsaren.

Källor till personuppgifter

Vi får personuppgifter från följande källor:
- information som administratörer ger oss
- information som automatiskt kommer från Microsoft Teams (användaridentitet för autentisering)
- information som samlas in automatiskt när du använder Cyberday (när du använder webbläsartillägget).

Utlämnande av information

Personuppgifter lämnas inte ut eller säljs vidare till tredje part.

Personuppgiftsbiträden och överföring av uppgifter utanför EU och ETA

Följande datasystem och systemleverantörer används:
- Microsoft Corporation, USA
- Webflow, USA (Webflow, Inc.)
- MailChimp, USA (The Rocket Science Group)
- Auth0 Inc., USA
- Intercom, USA
- Visma Solutions, Finland (EU)

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att
- få tillgång till dina uppgifter
- rätta felaktiga uppgifter
- få dina uppgifter raderade
- motsätta dig behandling som grundar sig på berättigade intressen
- lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (länk till den finska dataskyddsmyndigheten)

För att skicka en begäran till oss, vänligen kontakta oss på team@cyberday.ai.

Lagring och återvinning av uppgifter

Uppgifter om utförandet av serviceavtalet sparas tre månader efter det att avtalet har sagts upp eller användaren har raderats.

Användaren har möjlighet att exportera sina uppgifter via webbklienten. Kontakta oss på team@cyberday.ai om du behöver hjälp.

Är du redo att börja?

Starta en kostnadsfri provperiod eller boka en demo.