Förbättra och certifiera din cybersäkerhet

Cyberday delar upp utvalda ramverk (t.ex. ISO 27001, NIST CSF, ISO 27701) i prioriterade säkerhetsuppgifter och vägleder dig att implementera dem direkt i Microsoft Teams.

Integrera vid behov med Power Automate
Distribuera enkelt som Microsoft Teams app

Gå med i 350+ organisationer som använder Cyberday för förbättrad säkerhet och efterlevnad

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

De mest populära ramarna

På Cyberday kan du välja de viktigaste ramarna för cybersäkerhet som mål för ditt arbete. Utifrån dessa skapas en enda lista över säkerhetsuppgifter för ditt ledningssystem. Läs mer från lösningssidorna.

Hur säkerheten fungerar i Cyberday

Få en tydlig plan för hur du ska förbättra dig och bli förenlig med kraven i processen.

Se en detaljerad version
1

Välj dina ramverk

Konfigurera ditt säkerhetsarbete genom att välja de mest relevanta enheterna från rambiblioteket.
ISO 27001
GDPR
NIST
CSA CCM
Lagar
ISO 27701
ISO 27017
ISO 27018

Vi skapar dina policyer automatiskt

CyberdayContent AI skapar de nödvändiga policyer som gör att du uppfyller kraven i utvalda ramverk.
587 uppgifter i innehållsbiblioteket
Uppgifter som kartläggs enligt 16 ramar och 249 risker
2

Genomföra politiken genom smarta uppgifter

Principerna övervakas med hjälp av uppgiftsägare och loggar. Uppgifterna genomförs med hjälp av stödverktyg och innehåll på Cyberday.´
Verktyg för förvaltning av tillgångar
Verktyg för riskhantering
Verktyg för att öka medvetenheten hos de anställda
Koppla ihop din säkerhetsteknik
Skriv processbeskrivningar.
3

Automatiserad rapportering om cybersäkerhet

Med rapportbibliotekets dynamiska mallar kan du skapa önskade sammanfattningar av cybersäkerhet med ett enda klick.
Efterlevnadsrapporter
PDF-snapshots av policyer
Förfarandedokument
Beskrivningar som krävs enligt lag
Anpassade rapporter

Din instrumentpanel för ledarskap inom informationssäkerhet

Om du vill se en detaljerad presentation av ett tema som intresserar dig kan du kolla in våra veckovisa webbseminarier.

Visa kommande webbseminarier

Förstå vad som händer kring din informationssäkerhet

Dashboard visar de aktiva ramarna som konfigurerar organisationens ledningssystem, en sammanfattning av innehållet i ledningssystemet per tema och annan statusinformation. I samband med varje tema visas läget för uppgifterna inom varje tema och vem som är huvudansvarig för genomförandet av dem.

Förstå vad du ska göra och hur du ska göra för att uppfylla kraven.

Arbetet på Cyberday styrs genom säkerhetsuppgifter. Uppgifterna talar om vilken typ av arbete som krävs av organisationen och hur detta krav kan uppfyllas. Varje användare ser de åtgärder som tilldelats honom eller henne i sin personliga uppgiftsboks-vy.

Sätt ribban på en nivå som passar dig

Genom att välja de mest relevanta kravramarna för att vägleda arbetet med digital säkerhet utifrån den egna verksamheten kan organisationen fokusera sitt arbete med digital säkerhet på viktiga frågor. Ofta är samma säkerhetsuppgift förknippad med många krav, så överensstämmelsen förbättras för många ramverk och dubbelarbete elimineras.

Utbilda och instruera personalen automatiskt.

Fliken Guidebook-tab är slutanvändarens vy av Cyberday. Administratörer definierar riktlinjerna och personalen måste bekräfta att riktlinjerna är lästa och accepterade. De kan också hjälpa till att förbättra riktlinjerna genom att kommentera dem. Påminnelser skickas automatiskt av Cyberday's Teams bot och processen kan utökas till att omfatta utbildningsinnehåll och färdighetstester.

Samla in nödvändig information på ett effektivt sätt

Identifierade risker, datasystem, personuppgiftsbiträden ... Arbetet med digital säkerhet kräver en systematisk registrering av många saker, antingen för rapportering eller för att vägleda det egna arbetet. Samla in uppgifter i ett smart format med hjälp av färdiga datamallar, exempel och instruktioner. Varje användare ser de dokumentationsobjekt som tilldelats för dem i sin personliga uppgiftsboks-vy.

Generera den önskade sammanfattningen med ett klick

En policy, en beskrivning som krävs enligt lag eller en rapport om organisationens operativa modeller för informationssäkerhet i allmänhet. Till den egna ledningen, en extern myndighet eller en revisor. Du kan hitta färdiga rapportmallar för alla typer av rapporteringsbehov i Cyberday's rapportbibliotek, genom vilket organisationens egna, färdiga rapporter skapas direkt med ett klick.

Senaste nytt innehåll från vårt team

Varje vecka informerar vi dig om de viktigaste cybersäkerhetsnyheterna, kommande kostnadsfria webinarier och den senaste utvecklingen på Cyberday .

Visa allt blogginnehåll