Förbättra och certifiera cybersäkerheten

Cyberday delar upp utvalda ramverk (t.ex. ISO 27001, NIST CSF, ISO 27701) i prioriterade säkerhetsuppgifter och vägleder dig att implementera dem direkt i Microsoft Teams.

450+ organisationer certifierar eller förbättrar säkerheten med Cyberday

Så fungerar Cyberday

Välj dina mål för att få förifyllda policyer. Implementera -> Samla in försäkringar -> Rapportera -> Förbättra.

Steg 1

Välj dina mål. Vi fyller din säkerhetsplan med innehåll.

Sätt upp era mål genom att aktivera de mest relevanta ramverken från vårt bibliotek. Krav omvandlas omedelbart till policyer som du kan börja implementera.

ISO 27001
NIS2
NIST CSF
ISO 27017
GDPR
ISO 27701
ISO 27018
Grundläggande krav för cyberverksamhet
Steg 2

Utvärdera er nuvarande policy nivå.

Välj det första temat och börja utvärdera hur era nuvarande åtgärder täcker kraven. Du kommer snabbt att se hur väl du uppfyller kraven och förstå vilka brister som finns.

Teknisk cybersäkerhet
Integritet
Personalsäkerhet
Riskhantering och ledarskap
Utveckling och moln
Steg 3

Skapa trygghet för att ge förtroende för dina utvärderingar.

Uppgifter bevisas vara genomförda (för revisorer, högsta ledningen eller ditt eget team) genom bestyrkandeinformation. Försäkringsinformationen varierar beroende på uppgiftens typ.

Steg 4

Använd automatiserade rapporter för att kommunicera er cybersäkerhet

Med rapportbibliotekets dynamiska mallar kan du skapa önskade sammanfattningar av cybersäkerhet med ett enda klick.

Steg 5

Förbättras genom riskhantering och andra avancerade funktioner

När du har en tydlig plan kan du börja förbättra den på ett smart sätt. Du kan använda våra verktyg för riskhantering, internrevision och förbättringshantering för att bli bättre varje dag. Vår Cyberday AI hjälper dig också att upptäcka de mest angelägna förbättringarna.

Riskhantering
Interna revisioner
Hantering av incidenter
Kontinuerlig förbättring

Ändrade krav, samma enkla plan

Oändliga metoder för att förbättra din säkerhet

Personalens medvetenhet om cybersäkerhet

Kontroll av övervakning

Hantering av säkerhetsrisker

Förvaltning av tillgångar

Bevis på efterlevnad

Smart rapportering

Se alla ramverk som stöds

Läs mer från Academy

Gå med i en global rörelse för cybersäkerhet

Hundratals företag över hela världen använder Cyberday för att hantera sin informationssäkerhet.

Integrationen i Teams-appen är fantastisk och det var enkelt att implementera den i organisationen via en app som vi alla redan använder.

Den uppgiftsbaserade implementeringen gjorde det enkelt att bygga vidare och få allt klart inom den tidsgräns som tilläts för implementeringen.
Jay B.
Specialist på nätverkssäkerhet
Cyberday är väl integrerat med våra dagliga verktyg. Detta var ett av våra viktigaste kriterier när vi valde ett ISMS.

Med Teams och Slack integration kan vi nå våra anställda på den plattform som de använder i sin dagliga verksamhet.
Kim B.
Chef för cybersäkerhet
Vi följer ISO 27001, Cyberday tillhandahåller bra verktyg för att uppnå alla krav.
Niko R.
Applikationsspecialist
Vi gillade särskilt användarvänligheten, lätt att komma igång, bra för små och medelstora företag med begränsade resurser.

Det passar bra för våra behov just nu.
Janne P.
Direktör, Kvalitet & Processer och Forskning
Cyberday's fördelar var ett billigare pris, omfattande omfattning, användarvänlighet och ett obegränsat antal användare.

Det fungerar också som en del av Microsoft Teams, vilket kommer att göra det lättare att distribuera systemet.
Tommi S.
Chef för IKT-utveckling