Hem
Funktioner
Riktlinjer för anställda

Automatisera vägledning och medvetenhet för anställda i Teams

En stark personalsäkerhet kräver att du gör det tydligt för de anställda vad som är allas roll i informationssäkerheten. Vi anser att det är att följa riktlinjerna och hjälpa till att förbättra dem. Du kan också aktivera utbildningstillägg och automatisera allt detta i MS Teams.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Aktivera de riktlinjer som din personal måste följa

Administratörer kan skapa riktlinjer genom att aktivera våra färdiga exempel, redigera dem eller skapa helt egna riktlinjer.

Ställ in distributionsläge för att börja tillämpa riktlinjen.

När du ställer in en riktlinje som ska distribueras till ALLA eller endast till utvalda enheter aktiveras riktlinjen omedelbart i motsvarande anställdas guideböcker.

Guidebook är den smarta säkerhetshandboken med en enda sida för övervakad säkerhet.

Varje anställd kan se alla riktlinjer som tilldelats honom eller henne i sin guidebok, som är lättillgänglig direkt i MS Teams. Bot meddelar automatiskt användarna när de har något att läsa via Chat-sektionen i Teams.

Utöka guidebok till sann personalutbildning

Med några enkla inställningar kan du utöka guideboken till att även omfatta träningssidan. Våra färdiga exempel på fall förklarar "varför" bakom varje riktlinje och frågor för färdighetstest testar de anställdas kunskaper om de säkerhetsteman som behandlas.

Övervaka processen som administratör

Administratörer har gott om översikt tillgänglig på kontrollpanelens Alla händelser -sektion. Hitta översikter över riktlinjedetaljer, mottagna kommentarer, resultat från färdighetstester och riktlinjespecifika loggar.

Riktlinjer för relevanta enheter för att förbättra effektiviteten.

För att göra vägledningen mer målinriktad kan du antingen definiera egna anpassade enheter eller rikta riktlinjer till automatiserade Cyberday -enheter, t.ex. datasystemägare eller riskägare.

Automatisera Teams-appdistribution för alla 365-användare

Du kan göra detta enkelt från Teams admincenter, om du kör guidebokprocessen t.ex. för hundratals anställda. Skapa en inställningspolicy och du säkerställer att alla nya 365-användare automatiskt kommer att inkluderas i din säkerhetsvägledningsprocess!