Hem
Funktioner
Mallar för rapportering

Dynamiska rapporter hämtar innehåll från Cyberday och fyller alla rapporteringsbehov.

Ibland behöver du dela sammanfattningar av utfört arbete med högsta ledningen eller revisorer. Oavsett om du vill skapa en rapport om efterlevnad, ett policydokument eller en juridisk beskrivning hittar du en lämplig rapportmall på Cyberday.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Smarta rutiner och policyer med dynamiskt innehåll

Letar du efter ett förfarande för riskhantering eller en policy för åtkomsthantering? Vi har dem alla med en modern twist.

Dessa rapportdokument hämtar sitt innehåll direkt från dina uppgifter, riktlinjer och dokumentationsobjekt för att skapa ett dynamiskt dokument. Genomförandet av dokumentet övervakas i andra delar av Cyberday.

Olika rapporttyper för olika användningsområden

Rapporter om efterlevnad visar t.ex. för en revisor eller din egen ledning om du har genomfört och hur du har genomfört kraven i det relaterade ramverket.

Policyer är dynamiska dokument som hämtar innehåll från levande uppgifter, riktlinjer och dokumentation för att skapa en översikt över motsvarande tema som kan delas.

Dokumentera rapporter som svarar mot de rapporteringsbehov som krävs. Innehållet skapas automatiskt med hjälp av mallar och tillhörande dokumentation.

Utlåtanderapporter är utformade för trovärdig säkerhetskommunikation gentemot kunder eller andra intressenter. Välj detaljnivå och önskat innehåll, så skapas omedelbart en professionell rapport med ditt innehåll.

Ibland är offentlig rapportering ett krav. Skapa en rapport som kan bäddas in i Cyberday och publicera den på din webbplats genom att kopiera inbäddningskoden. Rapporten är lättillgänglig och kan uppdateras med ett enda klick.

Ständigt växande rapportbibliotek för att passa alla rapporteringsbehov

Vi utökar kontinuerligt vårt bibliotek med rapportmallar. De täcker dokument som krävs av vissa ramar. Varje rapport fungerar med en metod med ett klick, vilket innebär att du kan ha en redo att använda rapport i dina händer utan att göra några ändringar.

Enkelt rapportskapande och dynamisk datauppdatering

Alla rapportmallar är färdiga att använda. Klicka för att skapa och du får omedelbart en version med ditt nuvarande innehåll. Uppdatera rapportdata för att hämta det senaste dynamiska innehållet för rapporten för publicering av en ny version.

Gör anpassade redigeringar smidigt

Det statiska innehållet i rapporterna kan du redigera direkt. Klicka bara på redigeringsikonen och gör ändringar. Vi lyfter också fram vissa avsnitt i rapporterna som måste fyllas i av dig första gången.