Hem
Funktioner
Säkerhetsuppgifter och säkerhet

Delegera uppgifter systematiskt och se till att saker och ting blir gjorda.

Vid systematisk hantering av informationssäkerhet måste du tydligt definiera de implementerade skyddsåtgärderna - dvs. uppgifter i Cyberday. Uppgifterna delegeras till nyckelpersoner, som vid behov delegerar arbetet vidare.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Få en lista över säkerhetsuppgifter som ska genomföras genom att välja ramverk.

Alla pågående uppgifter som du ser på Cyberday är kopplade till de ramverk du har valt att följa.

Länka din teknik som en garanti för tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter kan hanteras med säkerhetssystem. Välj ägare och koppla ihop den teknik du använder och använd ytterligare säkerhetsalternativ vid behov.

Skapa nödvändig dokumentation för att säkerställa att organisatoriska uppgifter utförs.

Organisatoriska uppgifter kräver antingen att något förtecknas (t.ex. tillgångar) eller att dokumentliknande rapporter skapas (t.ex. policyer). Du får en mall som du kan använda i alla fall för att effektivisera ditt dokumentationsarbete.

Distribuera riktlinjer för att genomföra personalens uppgifter.

Personuppgifterna kan inte genomföras direkt av säkerhetsgruppen - de behöver distribuera riktlinjer för personer. Detta görs i Cyberday genom fliken Guidebook i Teams-appen, som automatiskt påminner personalen om att acceptera de riktlinjer som tilldelats dem.

Skriv din egen process för stödjande uppgifter

Vissa uppgifter innehåller inte innehåll direkt i Cyberday. Då räcker det med att du väljer uppgiftsägare och beskriver din process för att genomföra uppgiften. Vi rekommenderar att du också fastställer en granskningscykel för att påminna uppgiftsägaren om att säkerställa genomförandet.

Lägg till ytterligare försäkringar vid behov.

Vi rekommenderar att du använder den primära säkerhetstypen för varje uppgift, men du kan alltid välja en egen väg eller skärpa din säkerhet ytterligare med ytterligare säkerhetsmetoder.

Bot påminner uppgiftsägare om att ta hand om sina ansvarsområden

Vi rekommenderar att du använder den primära säkerhetstypen för varje uppgift, men du kan alltid välja en egen väg eller skärpa din säkerhet ytterligare med ytterligare säkerhetsmetoder.