Cybersäkerhet på Agendium Ltd

Vi använder också våra egna verktyg fullt ut. Läs mer om vårt företags säkerhetsmål
och om hur vi kan hantera och förbättra vår egen cybersäkerhet.
Certifieringar

Vi har uppnått ISO 27001-certifiering.

Agendium Ltd är företaget bakom Cyberday. Vi lägger all vår uppmärksamhet på utveckling, underhåll och kundservice för Cyberday .

Vi fick ISO 27001-certifikatet 2021. Vi använde Cyberday för att hantera vår egen efterlevnad på ett identiskt sätt som vi rekommenderar våra kunder.

Vi berättar gärna mer om certifieringsprocessen. Vi skapade inte en enda separat Word-, Excel- eller någon annan fil - hela ISMS kördes i Cyberday.

Certifikatet omfattar all företagets verksamhet (Cyberday utveckling, underhåll, försäljning och marknadsföring).
Övervakad efterlevnad

Omfattande system för hantering av informationssäkerhet

Our own cyber security is guided by an ISMS implemented with Cyberday, in which we use e.g. ISO 27001 and GDPR frameworks.

We're also referring to e.g. CSA Star program for best practices. The management system describes the tasks of the core personnel, the guidelines for all personnel and the documented assets which are to be protected.

Data protection requirements are as essential for us as security requirements. After all, Cyberday has once begun its journey under the name of the "Data protection model".

Request for our information security policy

Rättsliga frågor

Ytterligare säkerhetsinformation

Naturligtvis vidtar vi en rad andra säkerhetsåtgärder. Dessutom har vi specificerat t.ex. de villkor som krävs enligt GDPR för revisioner, hjälp med begäran om information eller återställande av kundhanterade uppgifter enligt följande villkor:

Cyberday användarvillkor

Användarvillkoren omfattar även dessa två separata enheter:

Databehandlingsavtal
Cyberday sekretessmeddelande.

Cybersäkerhet i appen Cyberday

Läs mer om de säkerhetsrelaterade funktionerna på Cyberday.
Fungerar helt och hållet i Microsoft Teams

Trygg och välbekant miljö för teamet

Cybersäkerhetsfrågorna får inte glömmas bort som en egen separat ö. Å andra sidan börjar folk redan ha tillräckligt många separata appar och användarnamn i bruk.

Cyberday ger teamet möjlighet att arbeta med cybersäkerhet. Mindre spridning av information, mindre nytt att lära sig och inga nya cybersäkerhetsrisker.

Logga in med AD-uppgifter
Bekant och enkel miljö för användarna
Teknisk sårbarhetshantering

Vi granskar och testar regelbundet vår egen kod

Hantering av tekniska sårbarheter är en viktig del av vårt system för hantering av informationssäkerhet. Detta tema har en egen ägare och ett tydligt definierat ansvar för uppgifterna.

Vi använder flera olika verktyg, t.ex. från GitLab, för att hitta sårbarheter och göra penetrationstester.

Statisk (SAST) applikationssäkerhetstestning
Dynamisk (DAST) applikationssäkerhetstestning
Skanning av beroenden
Hemlig upptäckt
Tvåfaktorsautentisering

MFA eller teamintegrerad autentisering tillhandahålls

Om ni ännu inte använder Teams-miljön eller om personer utanför Teams-miljön deltar i cybersäkerhetsarbetet, kan man kräva att de använder tvåfaktorsautentisering med de metoder som ni vill ha.

Kontakta vårt team om du vill tvinga fram tvåfaktorsautentisering.

Uppgifternas lokalisering och samarbetspartner

Tjänsten tillhandahålls av etablerade, ledande partner

Alla uppgifter som hanteras via Cyberday lagras i datacenter i EU. Vi använder oss av partners i världsklass för databehandling som har minst lika omfattande certifieringar för sin egen datasäkerhet.

Begäran om förteckning över underleverantörer >>

Utveckling av vår kundtjänst

Hjälper dig att förstå cybersäkerhet

Vi ger inte bara våra kunder stöd för att använda verktyget, utan vi vill också hjälpa dig att utveckla din expertis inom cybersäkerhet.

Vi anordnar webbseminarier varje vecka, erbjuder support via chatt och utvecklar kontinuerligt exempelinnehåll för våra verktyg för att hjälpa till att implementera förvaltningsverktyg eller ge vägledning till personalen.

Och alltid när behovet uppstår kan du boka tid för ett personligt Team-möte vid en tidpunkt som passar dig.

Gruppmöten
Webbinarier
Chat-support
Bibliotekets innehåll

Är du redo att börja?

Starta en kostnadsfri provperiod eller boka en demo.