Hem
Användningsområden
Med metod
Förvaltning av tillgångar

Ha en tydlig inventering, förstå dina viktiga datatillgångar

Att förstå sin datamiljö och ha tydliga ägare ses ofta som det första steget mot en systematisk hantering av informationssäkerheten.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Mallar för smarta datakort

Dokumentationen är olika för varje typ av datatillgång för att hjälpa dig att fylla i den viktigaste säkerhetsinformationen.

Samla in de uppgifter du behöver

Du kan redigera fälten som visas på tillgångskorten så att de innehåller all information som är relevant för din organisation.

Delegera för tillgångsägare

När du har listat dina tillgångar på Cyberday kan du använda denna användargrupp för att delegera genomförandet av utvalda uppgifter till dem.

Dokumentera din inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Dokumentationsbord för samman allting

Varje dokumentationsobjekt har en egen tabellvy med färdiga kolumndata och flikar. Få en överblick bara genom att titta på cellfärgerna och förloppsindikatorerna - grönt betyder färdigt!

Dokumentera viktiga tillgångar med hjälp av färdiga mallar

Varje datatillgång har sin egen färdiga dokumentationsmall. Frågor besvaras genom att koppla samman data med hjälp av förslag och egen tidigare dokumentation. Detta skapar ett smart bibliotek med innehåll som kan övervakas och användas för automatiserad rapportering.

En policy för förvaltning av tillgångar skapar en översikt över temat som kan delas.

Cyberday innehåller en rapportmall som heter "Asset management policy", som innehåller dynamiskt innehåll i de relaterade uppgifterna och dokumentationslistorna. Använd den för att enkelt kommunicera översikten över dina metoder för tillgångshantering för revisorer eller ledningen.

Vissa tillgångar kan fortsätta att leva utanför Cyberday

Du kanske har t.ex. en väl fungerande MDM eller källkodshantering, och i dessa fall kan du fortsätta att hantera dessa tillgångar i externa system. Cyberday visar dig en uppgift där du ska beskriva vilka externa system som är relevanta för tillgångshantering.

Delegera vissa uppgifter till tillgångsägare

Det är viktigt att förteckna de viktigaste tillgångarna (t.ex. datasystem) och deras ägare på Cyberday för att underlätta genomförandet av vissa uppgifter. Du kanske t.ex. vill koppla alla datasystemägare som deltagare i en uppgift om periodiska granskningar av åtkomsträttigheter för att delegera genomförandet till personer som faktiskt hanterar dessa användare.