Hem
Användningsområden
Med metod
Efterlevnadsrapportering

Effektivisera revisioner och visa att alla följer reglerna

Rapporter om efterlevnad hjälper dig att kommunicera hur du genomför olika krav och förstå vad du kan göra för att skärpa ditt genomförande ytterligare.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Automatisk rapportering

Spara tid från skrivande som inte är nödvändigt. Aktivera uppgifter på Cyberday och dina rapporter kommer att bli grönare.

Ständigt växande rapportbibliotek

Om någon rapportmall som du behöver saknas i vårt bibliotek skapar vi den.

Förenkla revisionsarbetet

Ha en enda källa till sanning som du tittar på - oavsett om det är en intern eller extern revision - som alltid pekar i rätt riktning.

Alla uppgifter är kopplade till avsnitt om ramar

Cyberday innehåller ett stort bibliotek med innehåll om bästa praxis för cybersäkerhet. När du aktiverar ett ramverk får du en lista med uppgifter som ska genomföras. På varje uppgiftskort kan du se vilka krav eller kontroller som uppgiften hjälper dig att genomföra.

Rapporten om efterlevnad berättar om din efterlevnad

Revisorerna kommer vid revisioner att fråga hur ni har genomfört de relaterade kraven. Rapporten om efterlevnad hjälper dig att effektivisera den här processen genom att automatiskt skapa en rapport som visar ramverkets krav och statusen för de uppgifter som är kopplade till dem.

Förstå hur man börjar och hur man förbättrar tidigare ren efterlevnad.

Översikten över ramverket på Cyberday innehåller det viktigaste innehållet och de steg som behövs för att komma igång. Senare kan du också få idéer för kontinuerlig förbättring från andra uppgifter som är kopplade till ramverket - som hjälper dig att förbättra dig utöver den lägsta nivån av överensstämmelse.

Rapportbiblioteket stöder även andra kommunikationsbehov

Du hittar många andra rapportmallar som är kopplade till varje ram. De har olika mål och kommunicerar ofta om genomförandet av ett enskilt viktigt tema snarare än om den allmänna efterlevnadsnivån.

Anslut dina anpassade uppgifter till rätt ramavsnitt

Vanligtvis i Cyberday behöver du inte oroa dig för att skapa dina egna uppgifter – vi berättar vad som behövs. Men när du väl kommit längre i arbetet vill du lägga till några anpassade skyddsåtgärder. Skapa dina egna uppgifter och för att få dem till efterlevnadsrapporterna, koppla dem till relevanta krav.