Hem
Användningsområden
Med metod
Kontroll hantering

Bestäm vilka skyddsåtgärder du vill införa och se din säkerhetsnivå.

Kontrollerna genomförs som uppgifter i Cyberday. Alla skyddsåtgärder som du har infört för att skydda data bör visas som tekniska, organisatoriska, personella eller stödjande uppgifter i Cyberday. Därefter visas din nivå av efterlevnad.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Förstå vad som behövs

Vi är dina översättare och omvandlar komplexa ramkrav till enkla uppgifter.

Samarbete i grupper

Delegera ett helt tema eller enstaka uppgifter framåt. Teams bot låter inte den nya uppgiftsägaren glömma sitt ansvar.

Vägledande genomförande och säkerhet

Vi kommer att visa dig, beroende på uppgifternas art, hur du genomför uppgifterna och hur du kan visa även för andra att det är gjort.

Kontrollerna genomförs genom uppgifter i Cyberday

Rapporter om efterlevnad hjälper dig, en revisor eller din ledning att förstå hur olika krav genomförs i din verksamhet. I Cyberday:s innehållsbibliotek är uppgifterna generiska, vilket innebär att genomförandet av en uppgift kan förbättra efterlevnaden och genomföra kontroller inom flera ramverk.

Olika uppgifter kräver olika tillvägagångssätt

Tekniska uppgifter genomförs ofta med hjälp av teknik. Koppla ihop det valda säkerhetssystemet för att visa att du har genomfört uppgiften. Du kan också använda ytterligare information om säkerhet för att t.ex. visa uppgiftsägarens ansvar för att säkerställa att skyddet fungerar.

Personers uppgifter implementeras genom att säkerställa att organisationens personal arbetar säkert. Definiera riktlinjer i de länkade listorna och distribuera dem via fliken Guidebok. Teams-roboten meddelar automatiskt personalen när de har olästa riktlinjer.

Organisatoriska uppgifter kräver planering och skrivande. Använd dokumentations- och rapportmallarna som är kopplade till uppgiftskortet för att t.ex. samla in nyckelinformation om datatillgångar, skapa kontinuitetsplaner, analysera risker eller skapa dokument som kan delas.

Det finns också en hel del stödjande uppgifter som genomförs genom att ha en tydlig nedskriven process. Du kan alltid använda andra försäkransmetoder när det behövs.

Hårdna din försäkring, när det behövs.

Du har också en växande lista över andra försäkransmetoder tillgängliga. Dessa kan du använda för att t.ex. delegera implementeringen för flera personer, länka ytterligare riktlinjer till icke-mänskliga uppgifter eller skriv en intern hur-man-beskrivning om implementeringen.

Alla informeras om sitt eget säkerhetsansvar via Taskbook

Uppgiftsboken är en ensidig vy för dina viktigaste säkerhetspersoner som visar deras säkerhetsansvar. Taskbook listar de uppgifter, dokumentationsobjekt eller rapporter som ägs och lyfter fram de saker som behöver uppmärksammas snarast möjligt. Grupperna får varje vecka en påminnelse om statusen för Taskbook.

Anslut dina anpassade uppgifter till rätt ramavsnitt

Vanligtvis i Cyberday behöver du inte oroa dig för att skapa dina egna uppgifter – vi berättar vad som behövs. Men när du väl kommit längre i arbetet vill du lägga till några anpassade skyddsåtgärder. Skapa dina egna uppgifter och för att få dem till efterlevnadsrapporterna, koppla dem till relevanta krav.