Hem
Användningsområden
Genom ramverket
CSA CCM

Förstärk din molnsäkerhet med Cloud Controls Matrix

CCM presenterar bästa praxis för säkerhetsaspekter av molnteknik. Använd den för att utöka den redan goda säkerhetshanteringen och för att bättre kontrollera de relaterade riskerna.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är CSA CCM?

Cloud Controls Matrix (CCM) är ett ramverk för kontroll av cybersäkerhet för molntjänster som utvecklats av Cloud Security Alliance. Det består av 197 kontrollmål som är strukturerade i 17 områden som täcker alla viktiga aspekter av molnteknik. Det är ett populärt ramverk för att stärka molnteknikaspekterna av din cybersäkerhet.

Här är hur Cyberday förenklar din CSA CCM-efterlevnad:

Automatiserad rapport visualiserar din CSA CCM-överensstämmelse

Ramkraven genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifterna och definierat deras genomförandestatus kommer rapporten automatiskt att bli grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten och förstå hur du kan förbättra dig!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Skapa en inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Identifiera, utvärdera och behandla informationssäkerhetsrisker.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Automatiserad vägledning och utbildning för anställda

En stor del av informationssäkerheten består i att säkerställa att organisationens personal kan arbeta säkert. Många uppgifter kräver att du definierar riktlinjer som personalen ska följa. Dessa kommer att accepteras genom en Guidebook, som också kan utökas med utbildningsmaterial. Policymallar finns också tillgängliga om du vill skapa ett delbart dokument från ditt innehåll.