Hem
Användningsområden
Med metod
Cyberriskhantering

Utvärdera riskerna systematiskt för att rikta in dina resurser optimalt.

Riskhantering är ett av de viktigaste sätten att utvärdera de skyddsåtgärder som du har vidtagit för dina datatillgångar. Låt inte din organisation vara sårbar!

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Automatisera där det är möjligt

Vi identifierar automatiskt relevanta informationssäkerhetsrisker och kopplar ihop nuvarande kontroller när du aktiverar uppgifter på Cyberday.

Systematiskt förfarande

Smarta verktyg kan se till att alla utför riskhantering på samma sätt och att resultaten inte förvrängs på fel sätt.

Ansluten till ISMS

Lämna inte riskanalysen som en fristående gren, utan koppla riskbehandlingen till ISMS och dess övervakningsmöjligheter.

Identifiera risker automatiskt och koppla samman aktuella kontroller

När du aktiverar en uppgift på Cyberday dokumenterar vi automatiskt relaterade risker i riskregistret. Denna information underlättar din riskbedömning, eftersom du förstår vad som redan har gjorts för att kontrollera risken.

Utvärdera risker och veta var du ska investera

Genom att utvärdera riskerna pekar du ut de bästa säkerhetsinvesteringarna. Om risknivån verkar oacceptabel ser Cyberday till att behandling inleds. Du kan anpassa din egen skala för riskbedömning och lägga till instruktioner för att se till att alla utför bedömningen enligt samma principer.

Skapa en behandlingsplan för oacceptabla risker genom att koppla ihop nya uppgifter.

Vid riskbehandling bestämmer du vilken behandlingsmetod som är relevant. När du minskar riskerna kan du välja från ett stort bibliotek med kontroller för bästa praxis som härrör från många säkerhetsstandarder. Behandlingsplan finns sparad på riskkortet.

Se en sammanfattning i tabellvy (dvs. riskregister).

Arbetet på Cyberday skapar automatiskt många identifierade risker. Din uppgift är att välja ut relevanta risker för utvärdering och de mest brådskande för behandling. När behandlingsplanen är genomförd kan den kvarvarande risken utvärderas och risken avslutas.

Förfarandet för riskhantering samlar allt detta i ett enda dokument.

Förfarandet för riskhantering förklarar hur riskhanteringen i organisationen genomförs. Förfarandet i Cyberday är dynamiskt, vilket innebär att förfarandet tillsammans med textbeskrivningen innehåller en levande sammanfattning av riskhanteringsresultaten. Proceduren kan enkelt delas via Teams för en revisor eller företagsledning.

Säkerställa en konsekvent riskbedömning med gemensamma riktlinjer.

När du har börjat skapa egna bästa metoder för riskhantering kan du dela dem med den automatiserade enheten *Riskägare* via Cyberday. Det är t.ex. viktigt att påminna riskägarna om era definitioner av riskskalan, hur allvarlig påverkan t.ex. nivå 3/5 innebär.