Hem
Användningsområden
Med metod
Medarbetarnas medvetenhet

Automatiserad vägledning om cybersäkerhet och utbildning om medvetenhet

Ditt nyckelteam kan bara hantera en del av cybersäkerheten. På många teman är det viktigt att du har en stark process för att sätta regler som anställda måste följa och motivera och övervaka dem i enlighet med detta.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Automatisera i team

Föra säkerhetsriktlinjerna nära det dagliga arbetet. Vår Teams-bot låter ingen glömma sina viktiga riktlinjer.

Relevant, lättanvänt innehåll

Distribuera riktlinjer i små bitar i stället för långa, svårbegripliga dokument. Du kan också rikta riktlinjerna endast till relevanta enheter.

Kontinuerlig förbättring

Personalen kan hjälpa dig att förbättra dig genom att kommentera riktlinjer och berätta när något är svårt att förstå eller omöjligt att följa.

Aktivera de riktlinjer som din personal måste följa

Administratörer kan skapa riktlinjer genom att aktivera våra färdiga exempel, redigera dem eller skapa helt egna riktlinjer.

Ställ in distributionsläge för att börja tillämpa riktlinjen.

När du ställer in en riktlinje som ska distribueras till ALLA eller endast till utvalda enheter aktiveras riktlinjen omedelbart i motsvarande anställdas guideböcker.

Guidebook är den smarta säkerhetshandboken med en enda sida för övervakad säkerhet.

Varje anställd kan se alla riktlinjer som tilldelats honom eller henne i sin guidebok, som är lättillgänglig direkt i MS Teams. Bot meddelar automatiskt användarna när de har något att läsa via Chat-sektionen i Teams.

Utöka guidebok till sann personalutbildning

Med några enkla inställningar kan du utöka guideboken till att även omfatta träningssidan. Våra färdiga exempel på fall förklarar "varför" bakom varje riktlinje och frågor för färdighetstest testar de anställdas kunskaper om de säkerhetsteman som behandlas.

Övervaka processen som administratör

Administratörer har gott om översikter tillgängliga i kontrollpanelens alla händelser-sektion. Hitta översikter över riktlinjedetaljer, mottagna kommentarer, resultat från färdighetstester och riktlinjespecifika loggar.

Riktlinjer för relevanta enheter för att förbättra effektiviteten.

För att göra vägledningen mer målinriktad kan du antingen definiera egna anpassade enheter eller rikta riktlinjer till automatiserade Cyberday -enheter, t.ex. datasystemägare eller riskägare.