Hem
Användningsområden
Genom ramverket
GDPR

Demonstare behandlar personuppgifter på ett säkert sätt

Koppla ihop dina behandlingsaktiviteter, databehandlare, risker, datasystem och relaterade skyddsåtgärder för att skapa en systematisk hantering av dataskydd.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är GDPR?

GDPR är en EU-förordning om dataskydd och integritet. Det kräver att organisationer visar hur de säkerställer att personuppgifter behandlas t.ex. lagligt och öppet, genom att minimera datamängden och lagringen och genom att säkerställa informationssäkerheten. Den täcker också grunderna på vilka data kan överföras utanför EU.

Så här förenklar Cyberday din GDPR efterlevnad:

Automatiserad rapport visualiserar din GDPR-efterlevnad

Ramkraven genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifterna och definierat deras genomförandestatus kommer rapporten automatiskt att bli grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten och förstå hur du kan förbättra dig!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Dokumentera din behandling av personuppgifter systematiskt.

Databanker är de olika logiska enheterna av dina data, t.ex. "Kunddata" kontra "Personaldata". Du bör först hitta en ägare till dessa och sedan beskriva deras innehåll (dvs. datamängder) och deras behandlingsverksamhet med tillhörande rättsliga grunder och personuppgiftsbiträden.

Dokument som krävs skapas automatiskt från dokumentationen

Om du har fyllt dina databaser skapas automatiskt t.ex. "Register över behandlingsaktiviteter" och många andra rapporter som hjälper dig att visa att du uppfyller kraven.

Automatiserade och lätt publicerbara integritetsmeddelanden

GDPR kräver tydlig kommunikation om behandlingen av dina personuppgifter. Detta skapas automatiskt som ett eget integritetsmeddelande för varje databas. Du kan dela en fullständig lista över meddelanden med en inbäddning på din webbplats.

Förbättra dataskyddet och integritetsskyddet ytterligare

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.