Hem
Användningsområden
Genom ramverket
ISO 27001

Förbättra din säkerhet eller bli certifierad med ett ISO 27001-kompatibelt ISMS

Koppla samman risker, datatillgångar, kontroller och policyer och ge ditt team möjlighet att arbeta tillsammans i MS Teams för att skapa systematisk hantering av informationssäkerhet.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är ISO 27001?

Det är guldstandarden för cybersäkerhetshantering som fokuserar på att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet. ISMS berättar vilka datatillgångar som behöver skydd, hur det görs och hur organisationen utvärderar relaterade risker. Använd den för att låna bästa praxis eller bli certifierad för att försäkra kunderna om att den följs.

Så här förenklar Cyberday din ISO  ;27001 efterlevnad:

Skapa en inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Identifiera, utvärdera och behandla informationssäkerhetsrisker.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Skapa en automatiserad förklaring om tillämplighet

Kontroller enligt ISO 27002 genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifter och definierat deras aktuella genomförandestatus kommer SoA automatiskt att bli allt grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Automatiserad vägledning och utbildning för anställda

En stor del av ISO 27001 är att säkerställa en säker verksamhet för organisationens personal. Många uppgifter kräver att du definierar riktlinjer som personalen ska följa. Dessa kommer att accepteras genom en vägledning, som också kan utökas med utbildningsmaterial. Mallar för riktlinjer finns också tillgängliga, om du vill skapa ett delbart dokument från ditt innehåll.

Systematiska processer för internrevisioner och ledningsgranskningar

Revisioner och granskningar kombinerar olika element på Cyberday. Du kommer att ha till uppgift att definiera ägaren och se till att det genomförs. Dokumentationskort hjälper dig att dokumentera resultaten av varje revision eller granskning. Proceduren kommer att sammanfatta allt i ett format som kan delas.