Hem
Användningsområden
Genom ramverket
ISO 27017

Stärk säkerheten i din molnmiljö med ISO 27017

ISO 27017 presenterar bästa praxis för en säker molnbaserad miljö. Använd den för att utöka den redan goda säkerhetshanteringen och kontrollera relaterade risker bättre.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är ISO 27017?

ISO 27017 är ett ramverk utvecklat för molntjänstleverantörer för att skapa en säkrare molnbaserad miljö och minska risken för säkerhetsproblem. Detta ramverk utökar ISO 27001. Det ger ytterligare information om relevanta ISO 27002-kontroller med molntema tillsammans med nya kontroller specifikt relaterade till molntjänster.

Så här förenklar Cyberday din ISO 27017-efterlevnad:

Automatiserad rapport visualiserar din ISO 27017 efterlevnad

Ramkraven genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifterna och definierat deras genomförandestatus kommer rapporten automatiskt att bli grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten och förstå hur du kan förbättra dig!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Skapa en inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Identifiera, utvärdera och behandla informationssäkerhetsrisker.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Automatiserad vägledning och utbildning för anställda

En stor del av informationssäkerheten består i att säkerställa att organisationens personal kan arbeta säkert. Många uppgifter kräver att du definierar riktlinjer som personalen ska följa. Dessa kommer att accepteras genom en Guidebook, som också kan utökas med utbildningsmaterial. Policymallar finns också tillgängliga om du vill skapa ett delbart dokument från ditt innehåll.