Hem
Användningsområden
Genom ramverket
ISO 27018

Säkerställa molnmiljöns integritet med ISO 27018

ISO 27018 presenterar bästa praxis för sekretess i molndatamiljöer. Använd den för att utöka redan god säkerhetshantering och kontrollera relaterade risker bättre.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är ISO 27018?

ISO 27018 är ett ramverk utvecklat för att skydda personuppgifter och säkerställa en god integritetsnivå i offentliga molnmiljöer. Den utökar ISO 27001 och ger ytterligare vägledning för relevanta kontroller med offentligt moln eller persondatatema och nya kontroller om t.ex. samtycke, dataminimering, ansvarighet och säkerhet.

Så här förenklar Cyberday din ISO 27018-efterlevnad:

Automatiserad rapport visualiserar din ISO 27018 efterlevnad

Ramkraven genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifterna och definierat deras genomförandestatus kommer rapporten automatiskt att bli grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten och förstå hur du kan förbättra dig!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Skapa en inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Identifiera, utvärdera och behandla informationssäkerhetsrisker.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Automatiserad vägledning och utbildning för anställda

En stor del av informationssäkerheten består i att säkerställa att organisationens personal kan arbeta säkert. Många uppgifter kräver att du definierar riktlinjer som personalen ska följa. Dessa kommer att accepteras genom en Guidebook, som också kan utökas med utbildningsmaterial. Policymallar finns också tillgängliga om du vill skapa ett delbart dokument från ditt innehåll.