Hem
Användningsområden
Genom ramverket
NIST CSF

Förbättra din säkerhet med NIST Cyber Security Framework

Koppla samman risker, datatillgångar, kontroller och policyer och ge ditt team möjlighet att arbeta tillsammans i MS Teams för att skapa systematisk hantering av informationssäkerhet.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Vad är NIST CSF?

NIST CSF är ett ramverk för cybersäkerhet av National Institute of Standards and Technology. Det är en uppsättning krav för att hjälpa organisationer att minska sina cybersäkerhetsrisker genom att bättre upptäcka, reagera på och förhindra cyberattacker. Det är det mest använda ramverket för cybersäkerhet i USA.

Så här förenklar Cyberday din NIST CSF-efterlevnad:

Skapa en inventering av tillgångar i tydliga delar

Cyberday har egna avsnitt för datasystem, datamängder, andra tillgångar (t.ex. utrustning) och fysiska lokaler. Med hjälp av dessa kan du förstå vilka tillgångar din cybersäkerhet syftar till att skydda.

Identifiera, utvärdera och behandla informationssäkerhetsrisker.

När du dokumenterar t.ex. resultaten av riskhantering eller en kontinuitetsplan fungerar dokumentationskortet oftast på samma sätt, men det finns en tydlig ordning att använda.

Automated report visualizes your NIST CSF compliance

Ramkraven genomförs på Cyberday genom uppgifter. När du har aktiverat uppgifterna och definierat deras genomförandestatus kommer rapporten automatiskt att bli grönare. Se detaljer genom att klicka på varje cell i rapporten och förstå hur du kan förbättra dig!

Förstå vad som behöver förbättras och hur man gör det.

Pågående uppgifter på ditt konto hjälper dig att uppfylla kraven och även att gå längre än den lägsta nivån. Först förstår du hur du ska uppfylla kraven och senare hur du ska skärpa din säkerhet ännu mer i varje aspekt.

Automatiserad vägledning och utbildning för anställda

En stor del av informationssäkerheten består i att säkerställa att organisationens personal kan arbeta säkert. Många uppgifter kräver att du definierar riktlinjer som personalen ska följa. Dessa kommer att accepteras genom en Guidebook, som också kan utökas med utbildningsmaterial. Policymallar finns också tillgängliga om du vill skapa ett delbart dokument från ditt innehåll.

Systematiska processer för internrevisioner och ledningsgranskningar

Revisioner och granskningar kombinerar olika element på Cyberday. Du kommer att ha till uppgift att definiera ägaren och se till att det genomförs. Dokumentationskort hjälper dig att dokumentera resultaten av varje revision eller granskning. Proceduren kommer att sammanfatta allt i ett format som kan delas.