Hem
Användningsområden
Med metod
Integritetshantering

Beskriv bearbetning, skapa dokument, visa att kraven är uppfyllda.

Att förstå din miljö för behandling av personuppgifter är det första steget till bättre integritet. Att utvärdera lagligheten och beskriva säkerhetsåtgärderna är nästa.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Automatiserade GDPR rapporter

Dokumentera med våra smarta mallar och aktivera GDPR dokument med ett klick som register över bearbetningsaktiviteter och sekretessmeddelanden.

Verktyg för avancerad integritetshantering

Vi har egna verktyg, t.ex. för hantering av leverantörer, hantering av dataöverföring, konsekvensbedömningar av dataskydd och balanstester.

Anslut integritet och säkerhet

Det är ett lagstadgat krav att garantera säkerheten vid behandling av personuppgifter. Behandlingsbeskrivningar och uppgifter om säkerhet hör till samma ställe.

Dokumentera din behandling av personuppgifter systematiskt.

Databanker är de olika logiska enheterna av dina data, t.ex. "Kunddata" kontra "Personaldata". Du bör först hitta en ägare till dessa och sedan beskriva deras innehåll (dvs. datamängder) och deras behandlingsverksamhet med tillhörande rättsliga grunder och personuppgiftsbiträden.

Dokument som krävs skapas automatiskt från dokumentationen

Om du har fyllt dina databaser skapas automatiskt t.ex. "Register över behandlingsaktiviteter" och många andra rapporter som hjälper dig att visa att du uppfyller kraven.

Automatiserade och lätt publicerbara integritetsmeddelanden

GDPR kräver tydlig kommunikation om behandlingen av dina personuppgifter. Detta skapas automatiskt som ett eget integritetsmeddelande för varje databas. Du kan dela en fullständig lista över meddelanden med en inbäddning på din webbplats.

Förbättra dataskyddet och integritetsskyddet ytterligare

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.

När du har fått ordning på grunderna kan du fokusera på mer avancerade dataskyddsaktiviteter. Du kan t.ex. genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd, skapa balanstester, hantera leverantörer, dataöverföringar och kontrakt, distribuera riktlinjer för din personal.