Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hantera arbetsbelastning med användarstatistik

Vi har gjort några förbättringar på sidan Användarstatistik baserat på önskemål från våra kunder. Denna sida ger värdefulla insikter om användaraktiviteter och ägarskap inom ditt konto. I den här artikeln går vi igenom både sidan Översikt och sidan Alla ägarskap och lyfter fram deras funktioner och fördelar. Du hittar sidan Användarstatistik i vänstermenyn under Mer.

Översiktssida

På sidan Översikt får du en överblick över användarnas aktiviteter och ägarskap. Här är vad du kan förvänta dig: 

  • Användarlista med mätvärden: Få tillgång till en komplett lista över användare, tillsammans med viktiga mätvärden som deras användarnivå, antal uppgifter, dokumentationsobjekt och riktlinjer som tilldelats dem. Denna omfattande vy gör det enkelt att identifiera varje användares arbetsbelastning och ansvarsområden.
  • Framsteg för uppgifter: Spåra utvecklingen av uppgifter som tilldelats varje användare, så att du kan bedöma deras produktivitet och hantering av arbetsbelastning. Visuella indikatorer ger en snabb inblick i uppgifternas status och säkerställer effektiv övervakning av pågående aktiviteter.
  • Objekt som kräver uppmärksamhet: Identifiera snabbt objekt som kräver omedelbar uppmärksamhet, t.ex. försenade uppgifter, väntande dokumentationsobjekt eller olösta riktlinjer. Denna funktion hjälper till att prioritera åtgärder och säkerställer att kritiska frågor löses i tid.

Alla äganderätter sida

Sidan Alla ägarskap ger en detaljerad vy över ägarskap, vilket möjliggör en detaljerad granskning av varje objekt. Här är vad du kan förvänta dig:

  • Information om användare: Få tillgång till information om användaren som tilldelats varje objekt, vilket underlättar ansvarsskyldighet och effektiviserad kommunikation inom ditt team.
  • Detaljer om objekt: Visa specifik information om varje objekt , inklusive dess typ, status, tema, policy, förfallodatum och granskningsstatus. Denna omfattande information ger sammanhang och tydlighet, vilket möjliggör effektiv hantering och spårning av ägarskap.
  • Flexibla filtreringsalternativ: Använd avancerade filtreringsalternativ för att skräddarsy din vy baserat på specifika kriterier. Du kan t.ex. filtrera ägarskap för att se alla objekt som tilldelats en viss användare, vilket ger ett fokuserat perspektiv på individuella ansvarsområden och arbetsbelastning.
Du kan se de breda filtreringsalternativen ovanför artikelförteckningen.

Har ni några andra frågor?

Om vi inte har svarat på dina frågor här är du välkommen att kontakta vårt team. Du kan använda chattrutan eller kontakta team@cyberday.ai.

Innehåll

Dela artikel