ISO 27001 och riskhantering

2 - Intermediate
45 minuter

Vi behandlar fastställande av hur informationssäkerheten ska hanteras genom riskhantering för informationssäkerhet samt skapande och delande av en förklaring om tillämplighet (Statement of Applicability, SoA).

Börja titta på

Share article