ISO 27001 och grunderna för certifieringsrevision

3 - Advanced
45 minuter

Vi kommer att presentera de dokument som behövs och andra viktiga delar av en lyckad ISO 27001-certifieringsrevision.

Börja titta på

Share article