Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Skapa en prenumeration och grundläggande användarhantering

Om du vill börja använda Cyberday kan du öppna en gratis 14-dagars provperiod. Du hittar länken till vår provperiod på vår webbplats.

Cyberday kan användas antingen i din webbläsare eller direkt i din MS Teams-app. Fördelen med att använda Cyberday i Teams är att du får aviseringar direkt där.

Läs mer om hur du börjar använda Cyberday i Teams

Grundläggande information

När kontot har skapats bör du börja med grunderna. Du kan lägga till den grundläggande organisations- och kontoinformationen i inställningarna för ditt konto i Cyberday.

1. Fyll i dina betalningsuppgifter

Detta steg är valfritt för testanvändare. Betalningsinformation kan fyllas i från inställningarna.

Det är värt att notera att den årliga prenumerationen är billigare än de månatliga betalningarna.

2. Fyll i inställningarna för organisationen

I organisationsinställningarna kan du fylla i företagsnamn och logotyp. Du kan också länka din SharePoint för att senare lägga till externa filer till uppgifter eller dokumentation i Cyberday. Lägg till en företagslogotyp, så kommer t.ex. dina rapporter att visa din organisations egen logotyp på förstasidan.

3. Bjuda in andra användare

På Cyberday spelar teamwork en nyckelroll. Att bjuda in andra användare ökar effektiviteten och ändamålsenligheten i ditt arbete. Att bjuda in andra gör också ditt ledningssystem för informationssäkerhet mer omfattande. Du kan bjuda in andra från inställningar. Vi rekommenderar att du bjuder in kärnteamet som kommer att arbeta mer i Cyberday för att komma igång. Läs mer om användarhantering: bjuda in och hantera andra användare

Frågor och synpunkter

Med dessa steg får du ett försprång i ditt ISMS-arbete. Om du har ytterligare frågor, behöver du en annan hjälpartikel eller vill du ge feedback? Vänligen kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel