Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Vilka är de mest populära riktlinjerna för distansarbete och mobila enheter?

Ända sedan covid-19-pandemin har distans- och hybridarbete blivit mer populärt än någonsin tidigare. Otaliga organisationer var tvungna att anpassa sig till den nya arbetsmiljön på ett snabbt och oväntat sätt. Medan vi nästan kunde återgå till det normala efter pandemin i vårt vardagsliv, behöll många av organisationerna en mer flexibel arbetsmiljö. Men med denna nya era av arbete uppstår nya utmaningar som kräver lämpliga förberedelser för att hålla de risker som distansarbete medför så låga som möjligt för varje företag.

Utan ordentliga riktlinjer kan anställda använda sina mobila enheter för personliga ändamål, ladda ner otillförlitliga applikationer eller ansluta till osäkra nätverk, vilket potentiellt kan utsätta organisationens nätverk för skadliga aktiviteter. Strikta och tydliga riktlinjer för användning av mobila enheter hjälper organisationer att minska cybersäkerhetsriskerna och förbättra sin övergripande säkerhetsposition, och därmed stärka säkerheten för deras data. Som du säkert redan vet kan du hitta lämpliga riktlinjer för ditt cybersäkerhetsarbete på Cyberday. Jag skulle vilja presentera några av de mest populära riktlinjerna för distansarbete som du kan hitta på Cyberday som en mall att anpassa efter dina behov.

  1. "Acceptabel användning av mobila enheter"

Varför är denna riktlinje ett mycket bra exempel och ett bra utkast till en organisations riktlinjer? Riktlinjen sammanfattar de grundläggande principer som alla medarbetare bör följa när de använder mobila enheter. Det är särskilt viktigt att inte ändra säkerhetsinställningarna eller till och med kringgå skyddet mot skadlig kod. Organisationen har dessa på plats av en god anledning och genom att ändra något eller kringgå säkerhetsrelaterade funktioner kan den anställde t.ex. riskera att potentiellt utsätta organisationens nätverk för skadliga aktiviteter.

  1. "Att ta hand om dataskydd i distansarbete"

Varför är denna riktlinje ett mycket bra exempel och ett bra utkast till en organisations riktlinjer? Denna riktlinje kan tyckas ge en antydan om några mycket uppenbara ämnen som att inte ha konfidentiella diskussioner på t.ex. Facebook eller träffa kunder hemma, men det är ändå viktigt att skriva ner dessa instruktioner för dina anställda på ett tydligt sätt. Det som verkar självklart för en person kanske inte är det för en annan. För en anställd kan det t.ex. verka riskfritt att låta en familjemedlem använda arbetsenheten. Att tillåta familjemedlemmar att använda arbetsenheter kan dock skapa betydande cybersäkerhetsrisker för organisationer. Arbetsenheter är ofta konfigurerade med specifika säkerhetsinställningar och protokoll för att skydda känslig information från externa hot. Att tillåta familjemedlemmar att använda dessa enheter kan äventyra integriteten hos dessa säkerhetsinställningar och därmed öka sannolikheten för obehörig åtkomst till känslig information. Dessutom kanske familjemedlemmar inte följer samma rutiner för att hålla en hög nivå av cybersäkerhetshygien som en anställd skulle göra, t.ex. genom att använda starka lösenord eller undvika misstänkta webbplatser, vilket ytterligare kan öka risken för en cyberattack.

  1. "Övervakning av mobila enheter"

Varför är denna riktlinje ett mycket bra exempel och ett bra utkast för alla organisationers riktlinjer? Att lämna en mobil enhet obevakad, oavsett om det är på kontoret, i bilen eller på en allmän plats, innebär en hög risk för organisationens cybersäkerhet. Att hålla sitt operativsystem uppdaterat är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Uppdateringar av operativsystemet innehåller ofta säkerhetspatchar som åtgärdar sårbarheter och buggar i programvaran som kan utnyttjas av cyberbrottslingar. Om du inte använder dessa uppdateringar är din enhet öppen för olika hot mot cybersäkerheten, t.ex. virus, skadlig kod och hackningsattacker.

Hur man använder dessa riktlinjer i Cyberday

Var hittar du denna vy: Kontrollpanel -> Tema: Distansarbete och mobila enheter -> Riktlinjer

Detta var bara tre av många viktiga mallar för riktlinjer från vår lista på Cyberday. Du hittar hela vår lista med mallar och föreslagna riktlinjer på Cyberday genom att välja temat "Distansarbete och mobila enheter" från Organization Dashboard och sedan klicka på "Riktlinjer" i menyn till vänster (en liten flik med "Distansarbete och mobila enheter" öppnas under Riktlinjer, klicka på den).

En lista med alla våra riktlinjer för distansarbete och mobila enheter öppnas. Du kan aktivera valfri riktlinje från listan och redigera den för att anpassa den till din organisations individuella behov. Kom ihåg att välja en ägare, som kommer att hålla riktlinjerna uppdaterade om till exempel vissa säkerhetsrutiner ändras, vilket kräver ändringar i riktlinjerna.

När du har aktiverat en riktlinje bör du också välja för vem den ska visas. I vissa fall behöver inte alla anställda en riktlinje, t.ex. en anställd som inte kommer att arbeta på distans behöver inte riktlinjer för distansarbete för att fylla upp den egna guideboken i onödan.

Dessutom kan du följa acceptansstatistiken för varje riktlinje i Cyberday. Vid behov kan du också aktivera fallbeskrivningar och till och med färdighetstester för riktlinjerna för att göra dem ännu tydligare för dina medarbetare. Om du har valt ut specifika medarbetargrupper kommer acceptansgraden att ta hänsyn till detta. Om du vill se vilka som redan har läst och accepterat riktlinjerna klickar du bara på "Employee acceptance".

Om du vill veta mer om riktlinjer i Cyberday och hur man arbetar med dem kan du hitta en samling artiklar om detta ämne i vår akademi här.

Innehåll

Dela artikel