Vilka enheter ska de anställda grupperas i?

Enheterna är utformade för att hjälpa dig att rikta in dig på relevanta riktlinjer för cybersäkerhet och utbildning för anställda.

Skapa en ny enhet:

1. Klicka på "Användare och enheter" i menyn till vänster i instrumentpanelen.

2. Välj "Hantera enheter" i vänstermenyn under "Användare och enheter".

3. Klicka på "Add unit" (Lägg till enhet) i det övre högra hörnet.

4. Skriv in informationen och klicka på "Lägg till".

Du bör skapa olika typer av enheter som kräver olika cybersäkerhetskompetens. Valet av enheter behöver inte överensstämma med din organisationsstruktur, men det kan det säkert göra.

Exempel på möjliga enheter är: 

  • Olika avdelningar, t.ex. försäljning, kundsupport, IT, HR, ledning.
  • Olika cyberansvar, t.ex. administratörer av datasystem, ägare av fysiska enheter.
  • Olika arbetsuppgifter, t.ex. distansarbetare, arbetstagare som arbetar med mobila enheter.

För att koppla ihop anställda till enheter:

  1. Klicka på "Koppla anställda till enheter" under "Användare och enheter" i menyn till vänster på instrumentpanelen.
  2. Klicka på "Välj enheter" på raden för rätt anställd.
  3. Välj de enheter som behövs och klicka på "Spara".
Questions and feedback

Do you have any further questions, would need another help article or would like to give some feedback? Please contact our team via team@cyberday.ai or the chat box in the right lower corner.

Table of contents

Share article