Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Vilken typ av ramar finns tillgängliga?

Cyberday erbjuder ett omfattande bibliotek med ramverk för parallell mappning. De olika ramverken är utformade för att ge er organisation en strukturerad och standardiserad strategi för cybersäkerhet, som hjälper er att identifiera och hantera potentiella hot och sårbarheter samtidigt som ni bygger ert agila ISMS i Cyberday. Den parallella mappningen av våra ramverk möjliggör en enkel kontroll av den aktuella efterlevnadsnivån redan innan ett nytt ramverk aktiveras och integration med andra ramverk, vilket gör att du kan anpassa din cybersäkerhetsmetod för att passa din organisations unika krav.

Vi lägger ständigt till nya ramverk och följande information är tillgänglig för att du ska kunna avgöra om det här ramverket passar dig:

  • Namn
  • Beskrivning
  • Storlek på ramverket
  • Nyckelord

Aktivera och avaktivera ramverk

  1. Klicka på "Frameworks" från Dashboard
  2. Välj rätt ramverk
  3. Ändra statusen på höger sida till aktiv/inaktiv.

Du kan aktivera och inaktivera så många ramverk som du vill när som helst.

Genom att aktivera ett ramverk kommer de uppgifter, riktlinjer och dokumentation som är kopplade till ramverkets krav att lyftas fram. Du kan se den aktuella nivån av överensstämmelse för varje ramverk även innan du aktiverar det. På så sätt kan du på några sekunder se om ett nytt ramverk kommer att innebära en hel del nytt arbete eller om det kanske till och med kan göras relativt snabbt på grund av att det finns många överlappningar. Vissa ramverk har också anpassade rapporter.

Om du inaktiverar ett ramverk raderas inget av ditt arbete. Det kommer helt enkelt att dölja uppgifter igen tills du bestämmer dig för att aktivera dem/ramverket igen. Det innehåll som du redan har arbetat med kommer inte att döljas utan förblir synligt för dig, även efter att du har inaktiverat det relaterade ramverket.

Exempel på de ramverk som för närvarande finns tillgängliga är:

Vi har en ständigt växande lista över ramverk. Du kan se alla nuvarande och kommande ramverk på vår ramverkssektion på webbplatsen.

Kärna - Cyber Security Kärna

Skydda din kärnverksamhet. Utan dessa grundläggande cyberaspekter är det mycket svårt att lova dina kunder att deras uppgifter är säkra.

Digitalt - Grunderna för digital tillväxt

Detta ramverk är giltigt när du vill investera i digital teknik men inte strävar efter certifiering på kort sikt. Den utökar de grundläggande kunskaperna i Core-ramen.

GDPR - allmän dataskyddsförordning

GDPR fastställer kraven för laglig behandling av personuppgifter och visar att uppgifterna skyddas på ett adekvat sätt.

ISO27 - ISO 27001/27002:2013 och 2022-versionen

‍ISO27001 innehåller en omfattande lista över säkerhetskrav som täcker alla aspekter av informationssäkerhet. Ramverket är uppdelat i tre olika steg på Cyberday för att underlätta ditt arbete. Om du precis har börjat eller helt enkelt vill förbättra din cybersäkerhetsnivå i allmänhet kan du börja med att aktivera ramverkets kärna. När uppgifterna i kärnan är utförda kan du aktivera nästa del när som helst.

Men om du siktar på ISO 27001-certifiering måste du följa den fullständiga versionen av ramverket. Du kan fortfarande börja med att aktivera först kärndelen och senare en av de andra två delarna, men du måste fortfarande göra arbetet med att uppfylla kraven för alla tre delarna/den fullständiga versionen.

...och många fler. Läs mer om urvalet här.

Innehåll

Dela artikel