Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Introduktion till Cyberday partnerfunktioner

Cyberday erbjuder specialfunktioner för våra konsult- och kanalpartners (mer information finns på https://cyberday.ai/partners). Dessa funktioner är utformade för att göra arbetet med kunder via Cyberday mer effektivt och enkelt.

I följande artikel hittar du förklaringar till hur du använder partnerfunktionerna i Cyberday.

Aktivera partnerfunktionerna

När vårt team har ställt in ditt Cyberday -konto som ett partnerkonto får du tillgång till alla tillgängliga partnerfunktioner. För att aktivera funktionerna för tidsregistrering måste du dock vidta några ytterligare åtgärder, som förklaras i artikeln nedan.

Skapa nya Cyberday -konton för dina kundorganisationer

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Byt konto

Om du vill lägga till ett nytt kundkonto gör du följande:

  1. Gå till kundöversiktssidan under "Byt konto"
  2. Klicka på "+Skapa nytt konto"
  3. Fyll i kundinformationen och skapa kontot

4. Ett nytt fönster öppnas

5. Fyll i kundinformationen i det nya fönstret, t.ex. organisationens namn, typ. mängd anställda, land och så vidare.

6. Bestäm om du vill skicka inbjudan till kunden direkt eller senare. Om du bestämmer dig för att inte skicka inbjudan till kontot till din kund ännu, kan du göra det senare i inställningarna och användarhanteringen. På så sätt kan du först visa Cyberday för din kund och t.ex. förbereda kontot innan du ger åtkomst. Detta är helt upp till dig!

7. Klicka på "Skapa nytt kundkonto" för att fortsätta skapa kontot och påbörja arbetet.

Växla mellan flera Cyberday konton

Du kan enkelt hoppa mellan dina och alla dina kundkonton från sidan Kundöversikt.

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Byt konto

Skapa en inledande bedömning av beredskapen

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Rapportering

Du kan erbjuda dina kunder en GAP-analys för alla för dem relevanta ramverk. Resultaten kan sedan överlämnas till kunden i en rapport, om så önskas. För att skapa en GAP-analys för en kund kan du antingen använda ett nytt kundkonto och starta från grunden, eller om din kund redan har ett konto med visst innehåll, kan du använda det för en GAP-analys, dvs. för ett nytt ramverk för kunden och dra nytta av det tillgängliga innehållet i dina kunders utförda uppgifter.

  1. Börja med att välja "Rapportering" i menyn till vänster i organisationens kontrollpanel.
  2. Ställ in ditt språk på höger sida ovanför knappen "+ Skapa en ny rapport"
  3. Klicka på "+ Skapa en ny rapport"

4. Ett nytt fönster öppnas. Välj "Utvärdering" i det nya fönstret och fortsätt genom att klicka på "Step 2"

5. Ett andra fönster öppnas. I det här fönstret väljer du det ramverk (eller del av ramverk som t.ex. "ISO 27001: 2022 Core") som du vill göra GAP-analysen mot. Vidare väljer du om du vill göra en lätt eller mer omfattande bedömning. Skillnaden mellan light- och assurans-läget ligger i beskrivningsfälten för temana. I light-läget behöver du bara ange status som "helt klar" eller "inte klar", medan det i assurans-läget krävs skriftliga beskrivningar för uppgifter med status "delvis klar" och "till största delen klar".

Du kommer att få en bedömningsmall för det valda ramverket, som ser ut så här (exemplet här är ISO 27001:2022 core):

Överst kan du se det valda ramverket (delen) och en kort beskrivning av det. I det övre högra hörnet kan du se den totala efterlevnadsnivån. På vänster sida kan du se de olika temana i ramverket och antalet uppgifter som är kopplade till detta. Under menyn kan du se hur din bedömning fortskrider och du kan när som helst förhandsgranska dina resultat. Välj status för uppgiften genom att klicka på rullgardinsmenyn på höger sida (gul ruta). Om du vill lägga till några anteckningar eller en statusbeskrivning klickar du på "Lägg till statusbeskrivning" under den gula rutan till höger. Om du klickar på "Visa presentatörsläge" eller öppnar det i ett andra fönster för din kund samtidigt, kan du få en förenklad vy för din kund, som ser ut så här:

Presentatörsläget gör det lättare för dina klienter att följa bedömningen utan att se dina anteckningar. Obs: Om du vill använda presentatörsläget ska du öppna en andra flik eller, om du använder Cyberday i Teams, öppna ett webbläsarfönster för det, så att du kan arbeta med bedömningen i redigeringsläget samtidigt.

När du klickar på "Förhandsgranska resultat" kan du se en översikt över dina resultat, inklusive den totala efterlevnaden (övre högra hörnet), uppgiftsstatistiken, som visar hur många uppgifter som har utförts fullständigt, de tre viktigaste styrkorna och svagheterna och potentiellt användbara tillägg till ditt ISMS för framtiden.

Om du redan har aktiverat och arbetat med några av uppgifterna (t.ex. när du arbetar med ett annat ramverk) kommer uppgiften att fyllas i för bedömningen automatiskt och du behöver inte fylla i någon ytterligare information längre, som i exemplet nedan.

Om du scrollar ner lite till hittar du en översikt över varje tema och temats efterlevnadsnivå (precis bredvid).

När du har fyllt i all information och har kontrollerat förhandsgranskningen av resultaten kan du klicka på "Slutför bedömning" i det övre högra hörnet. Om du lämnar utvärderingen under tiden kommer uppgifterna inte att gå förlorade, men rapporten kommer helt enkelt inte att sparas som färdig i din lista över rapporter. När du har slutfört utvärderingen/GAP-analysen hittar du den i din rapportlista.

Att vara partneranvändare i ett Cyberday -konto

Om en extern användare på ett Cyberday -konto är inställd som "Partner" kan du använda funktionen för tidrapportering (se nästa stycke). Dessutom visas statusen "Partner" bredvid namnet, så att en användare från organisationen enkelt kan identifiera dig som partner, t.ex. när de tilldelar dig uppgifter.

Uppföljning av din arbetstid

Om du vill använda funktionen för tidsregistrering i Cyberday, dvs. samla in bevismaterial för din fakturering, måste du först och främst se till att du är markerad som extern användare och partner för din kunds ISMS. Gör så här för att logga den använda tiden:

  1. Gå till organisationspanelen och välj det tema du vill arbeta med.
  2. Öppna temat och gå till en uppgift som du vill arbeta med. Om uppgiften ännu inte är aktiverad, aktivera den. Välj "redigera uppgift" för att redigera uppgiften. Klicka på "Logg och kommentarer" från menyn i uppgiften (se skärmdump nedan)
  3. Du kan skriva en kort beskrivning eller anteckningar om vad du har gjort om du vill och ange den tid du har använt för detta.
  4. Klicka på "Färdig redigering" när du är klar.

Obs! Denna funktion fungerar endast om din användare är markerad som partner i kundens konto (detaljer nedan).

Hur kan kunden bjuda in/sätta dig som partner?

För att aktivera arbetsfunktionerna för dig som partner måste du se till att du också är inställd som partner på kontot och inte bara är t.ex. en administratör på det kontot. För att göra detta, gå till sidan Inställningar från menyn till vänster i organisationens kontrollpanel. Expandera inställningarna för "Användarhantering" och välj din användare. Om det inte finns någon grön "Partner"-skylt bakom ditt namn måste du klicka på de tre punkterna på höger sida av raden som innehåller ditt namn och välja "redigera". Ange dig själv som "extern användare" och som "partner" och klicka på spara.

Inleda ett partnerskap

Om du är intresserad av ett partnerskap kan du läsa mer om vårt partnerprogram på vår webbplats eller kontakta Céline från vårt team via celine@cyberday.ai

Du kan även direkt boka ett partnermöte för att diskutera mer här.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel