Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Vad är dokumentation av cybersäkerhetstillgångar?

Dokumentation är en av de viktigaste innehållstyperna i CyberTeams.

Många ramverk och bestämmelser för cybersäkerhet kräver uppdaterad dokumentation av t.ex. utnyttjade datasystem, behandlade personuppgifter, partnerorganisationer och cybersäkerhetsrisker.

Om duvill lägga till dokumentation:

1. Välj rätt tema från instrumentpanelen

2. Klicka på en av listorna i avsnittet "Dokumentation".

3. Klicka på knappen "Add" (lägg till) längst upp till höger

4. Ge ett namn eller välj från förslag

När du har lagt till ett objekt kan du öppna det för att se dess dokumentationsformulär. Detta är i princip en mall som markerar den information som behövs om objektet, t.ex. för rapporteringsändamål.

Mer information om hur du fyller i dokumentationen finns i hjälpartikeln Fyll i dokumentation för viktiga datatillgångar.

Innehåll

Dela artikel