Vilken typ av loggning finns tillgänglig för ändringar på ditt Cyberday -konto?

All changes made in your Cyberday are comprehensively logged. You can view event logs at different levels - as an admin from the "All events" page or from an individual item (e.g. task card or documentation card).

Alla evenemang - sida

This view lists all changes in your account. You can search for events based on, for example, type, user or desired time period.

Evenemangstyper:

  • Comments: Additions made by the users themselves to the event logs of different items
  • Riktlinjer: Personalens godkännande av eller kommentarer till säkerhetsriktlinjerna i vyn Guidebook.
  • Rapporter: Skapade, uppdaterade, publicerade eller raderade rapporter
  • Användarhantering: Nya, redigerade eller raderade användare på ditt konto
  • Uppdateringar (om innehållet): En ändring av ett enskilt innehållsobjekt (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentationsobjekt).
  • Recensioner: En granskning av ägaren till innehållsobjektet (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentationsobjekt).
  • Nytt innehåll: Lägg till ett nytt innehållsobjekt (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentation) i förvaltningssystemet.

Searching content from the "All events" page

You can use the "All events" view to map out the following aspects:

To see what changes have occurred in the theme under your responsibility.

  • You can review the list of events by selecting the preferred Theme from the top.

Have different users made progress in their work?

  • View the list of events by selecting the preferred User from the top.

How has a speficic instruction, task, or documentation item been modified?

  • Find all related changes using the keyword search.

Objektets händelselogg

Uppgifter, riktlinjer och dokumentationsobjekt är de viktigaste innehållsobjekten i Cyberday. Du kan inte ändra dessa utan att lämna spår av ändringen.

Under dessa objekt finns en egen flik "Logg och kommentarer" där du kan se en lista över händelser.

Med den här vyn kan du också skapa egna loggposter, till exempel om förbättringar av objektet eller relaterade incidenter. Du kan också nämna den önskade användaren i din egen kommentar, om du vill att denne ska få ett meddelande om din kommentar.

Table of contents

Share article