Akademin hem
Hjälper
Vilken typ av loggning finns tillgänglig för ändringar på ditt Cyberday -konto?

Alla ändringar som görs i din Cyberday loggas fullständigt. Du kan visa händelseloggar på olika nivåer - som administratör från sidan"Alla händelser" eller från en enskild post (t.ex. uppgiftskort eller dokumentationskort).

Alla evenemang - sida

Var hittar du denna vy: Kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Alla händelser

I den här vyn listas alla ändringar i ditt konto. Du kan söka efter händelser baserat på till exempel typ, användare eller önskad tidsperiod.

Evenemangstyper:

  • Kommentarer: Tillägg gjorda av användarna själva till händelseloggar för olika objekt
  • Riktlinjer: Personalens godkännande av eller kommentarer till säkerhetsriktlinjerna i vyn Guidebook.
  • Rapporter: Skapade, uppdaterade, publicerade eller raderade rapporter
  • Användarhantering: Nya, redigerade eller raderade användare på ditt konto
  • Uppdateringar (om innehållet): En ändring av ett enskilt innehållsobjekt (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentationsobjekt).
  • Recensioner: En granskning av ägaren till innehållsobjektet (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentationsobjekt).
  • Nytt innehåll: Lägg till ett nytt innehållsobjekt (t.ex. uppgift, riktlinje, dokumentation) i förvaltningssystemet.

Söka innehåll från sidan "Alla händelser"

Du kan använda vyn "Alla händelser" för att kartlägga följande aspekter:

För att se vilka förändringar som har skett i det tema som du ansvarar för.‍

  • Du kan granska listan över händelser genom att välja önskat tema högst upp.

Har olika användare gjort framsteg i sitt arbete?

  • Se listan över händelser genom att välja önskad användare högst upp.

Hur har en specifik-instruktion, uppgift eller dokumentation ändrats?

  • Hitta alla relaterade ändringar med hjälp av nyckelordssökningen.

Objektets händelselogg

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Valfritt tema -> Valfri uppgift -> Logg och kommentarer

Uppgifter, riktlinjer och dokumentationsobjekt är de viktigaste innehållsobjekten i Cyberday. Du kan inte ändra dessa utan att lämna spår av ändringen.

Under dessa objekt finns en egen flik "Logg och kommentarer" där du kan se en lista över händelser.

Med den här vyn kan du också skapa egna loggposter, till exempel om förbättringar av objektet eller relaterade incidenter. Du kan också nämna den önskade användaren i din egen kommentar, om du vill att denne ska få ett meddelande om din kommentar.

Innehåll

Dela artikel