Akademin hem
Hjälper
Innehåll: Uppgifter, dokumentation, riktlinjer och rapportering

Genom ett aktivt cybersäkerhetsarbete kan mängden innehåll på Cyberday -kontot öka avsevärt. I Cyberday:s Kontrolpanel kan användaren välja att visa innehåll utifrån ett specifikt ramverk, t.ex. ISO 27001, eller utifrån ett specifikt cybersäkerhetstema, t.ex. systemhantering, distansarbete eller mobila enheter.

Ibland är det dock viktigt att kunna se innehållet som en helhet. För detta ändamål använder du de vyer som finns på Dashboard.

Uppgifts-vy

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Uppgifter

I vyn Uppgifter listas alla uppgifter från alla teman. Du kan filtrera uppgifterna efter användare, ramverk (t.ex. om du har aktiverat flera ramverk), status eller söka efter ett specifikt ämne med nyckelordssökningen.

Scenarier där uppgiftsvyn kan vara användbar:

  • Hitta en uppgift med hjälp av ett nyckelord (t.ex. "säkerhetskopior" eller "ISO 12.3.1") och hoppa direkt till redigeringsvyn. Nyckelordet kan vara en del av uppgiftens titel, beskrivning eller länkade krav.
  • Avgående medarbetare? Kontrollera de uppgifter som tilldelats dem och delegera uppgifterna till andra.

Dokumentations-vy

Var hittar jag denna vy? Kontrollpanel -> Dokumentation

Dokumentationsvyn visar alla dokumentationslistor där viktiga delar av cybersäkerheten samlas.

Scenarier där dokumentationsvyn kan vara användbar:

  • Navigera enkelt till de dokumentationslistor som du behöver eller är ansvarig för.
  • Få en överblick över allt innehåll - var har information samlats in och uppdaterats?

Riktlinjer-översikt

Var hittar du denna vy? Kontrollpanelen -> Riktlinjer

I Riktlinjer-vyn listas alla riktlinjer från alla teman i en kombinerad lista. Det faktiska innehållet i en enskild riktlinje visas när du klickar på + bredvid titeln.

Scenarier där Guidelines-vyn kan vara användbar:

  • Få en översikt över de riktlinjer som medarbetarna behöver godkänna från en enda vy.
  • Identifiera vilka teman som fortfarande saknar instruktioner.
  • Behöver du uppdatera en instruktion? Sök snabbt efter den och klicka direkt till redigeringsvyn från tabellen.

Rapportering-översikt

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Rapportering

På rapporteringssidan visas alla rapporter som har skapats och alla rapporteringsmallar som är tillgängliga för dina aktiva ramverk.

Scenarier där rapporteringsvyn kan vara användbar:

  • Se en lista över aktiva rapporter som din organisation har valt att underhålla för att kommunicera om sin egen säkerhetsnivå
  • Hitta tillgängliga rapportmallar för olika ramverk, t.ex. filtrera ner till GDPR för att se mallar för "Register över behandlingsaktiviteter", "Sekretessmeddelanden", "Dataöverföringar" och många andra.
  • Förstå olika rapporttyper i Cyberday. Överst i rapportlistan kan du se de olika tillgängliga rapporttyperna. T.ex. rapporter om efterlevnad kommunicerar om din efterlevnad från ramverkets perspektiv, dokument är t.ex. obligatoriska officiella dokument vid revisioner, visuella rapporter drar kopplingar mellan dokumentationsobjekt etc.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel