Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hur säkerhetskopieras uppgifterna på Cyberday ?

Uppgifterna i Cyberday säkerhetskopieras på två olika sätt. Säkerhetskopiorna förvaras i samma region (EU) som databasen, men på fysiskt skilda platser.

Kontinuerliga säkerhetskopior

Databasen och alla ändringar som görs i dess innehåll replikeras kontinuerligt och automatiskt för de senaste fyra (4) dagarna. På så sätt kan databasen vid behov klonas och återställas till vilken tidpunkt som helst från detta tidsintervall.

Automatiserad daglig säkerhetskopiering

En daglig säkerhetskopia tas automatiskt från databasen så att data vid behov kan återställas till en tidigare tidpunkt eller hämtas selektivt från en tidigare säkerhetskopia. Den senare situationen kan vara nödvändig, till exempel om användaren av misstag har raderat uppgifter och inte märker det omedelbart.

Innehåll

Dela artikel