Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hantering av användare: Olika användarroller i Cyberday

De som använder Cyberday är indelade i olika användargrupper med olika rättigheter. Den här artikeln går igenom syftet med de olika användarnivåerna.

Administratörer

Grundaren av en organisations Cyberday -konto blir den första administratören. Administratören kan t.ex. hantera andra användare och välja de kravramar som styr organisationens arbete.

Administratör i Cyberday

 • Kan hantera andra användare och inställningar i Organization Dashboard-vyn.
 • Kan redigera valbara ramar
 • Visar de objekt som du äger i vyn Taskbook.
 • Du kan acceptera instruktionerna i guidebokens vy

Team

Medlem i teamet på Cyberday:

 • Öppnar organisationsdiagrammet.
 • Kan inte se administratörsfunktioner på organisationens instrumentpanel (se Administratörer)
 • Visar de objekt som du äger i vyn Taskbook.
 • Du kan acceptera instruktionerna i vyn Guidebook.

Medarbetare

När en ny användare läggs till på Cyberday blir han eller hon som standard en bidragsgivare. Basanvändaren kan utses till ägare av de uppgifter som ska utföras eller dokumenteras, och han kan visa/redigera dessa från sin egen vy för Uppgiftsboken.

Medarbetare i Cyberday

 • Visar de objekt som du äger i vyn Taskbook.
 • Du kan acceptera instruktionerna i vyn Guidebook.
 • Det går inte att komma åt vyn Organization Dashboard. Grundanvändaren uppmanas att begära en juridisk ändring från administratörerna om han eller hon vill.

Anställda

Varje användare i organisationens Teams-miljö som antingen har installerat eller tilldelat ett Cyberday -program till sin egen Teams-miljö som administratör kommer att läggas till som en anställd från Cyberday:s perspektiv.

Anställd i Cyberday

 • Kan acceptera riktlinjer i guideboksvyn
 • Som standard har du inte tillgång till andra vyer, men du kan begära tillgång till dem om du vill.

En begäran om åtkomst kan accepteras av en av administratörerna på organisationens instrumentpanel.

Extern användare

Vi har för närvarande tre olika typer av externa användare för olika ändamål.

Partners

Vi har olika partners, främst konsultföretag, som arbetar tillsammans med en organisation direkt på Cyberday. Partnerna kan ha egna uppgifter och teman. De kan aktivt delta i organisationens säkerhetsarbete, baserat på de rättigheter som organisationen ger partnern.

Revisorer

En revisor kan inte anges som ägare och kommer inte att räknas med i någon av statistiken, t.ex. i statistiken för godkännande av riktlinjer. Detta används vanligtvis för att skilja externa användare från varandra, som t.ex. utför revisioner.

Andra externa användare

"Andra" externa användare kan inte anges som ägare till uppgifter eller teman.
Detta används till exempel för en chef som är intresserad av att se men inte redigera rapporter och som i övrigt inte deltar aktivt i arbetet i Cyberday.

Innehåll

Dela artikel