Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hur man använder funktionen för mätvärden

Mätsidan hjälper till att definiera och övervaka viktiga säkerhetsmått

Metrics-sidan hittar du i vänstermenyn på Cyberday. Som standard finns den under knappen "Mer", men du kan fästa sidan högst upp i vänstermenyn om du vill.

Vilka mätvärden finns tillgängliga?

Vi stöder för närvarande följande mätvärden:

Linjediagram (för de senaste 12 månaderna)

 • ‍Efterlevnadspoäng (för varje ramverk): Efterlevnadspoängen beskriver hur starkt ni har implementerat ramverkets krav.
 • Acceptansgrad för riktlinjer: Acceptans av riktlinjer visar det genomsnittliga antalet säkerhetsriktlinjer som dina medarbetare har läst.
 • Färdigställandegrad för dokumentation: Färdigställandegraden beskriver hur många dokumentationsobjekt som har satts till statusen "klar".
 • Aktivitetsgrad för dokumentation: Aktivitetsgraden beskriver hur många dokumentationsobjekt som har satts till statusen "aktiv".

Stapeldiagram (årligen)

 • Nya/avslutade avvikelser: Att identifiera avvikelser och åtgärda dem är ett sätt att förbättra informationssäkerheten.
 • Nya/avslutade förbättringar: Genom att identifiera, prioritera och implementera säkerhetsrelaterade förbättringar kan ISMS kontinuerligt förbättras.
 • Nya/behandlade risker: Att identifiera nya relevanta risker och behandla dem är ett sätt att förbättra er informationssäkerhet.‍
 • Nya/avslutade incidenter: Att upptäcka säkerhetsrelaterade incidenter och behandla dem är ett sätt att förbättra er informationssäkerhet.‍

Kort med enstaka nummer (innevarande 12 månader)

 • Objekt som behöver uppmärksamhet: Hur många objekt på ditt konto som antingen väntar på granskning eller är försenade
 • Uppgifter som väntar på granskning: Hur många uppgifter som för närvarande har passerat sitt granskningsdatum
 • Dokumentation som väntar på granskning: Hur många dokumentationsobjekt som för närvarande har passerat sitt granskningsdatum
 • Försenade uppgifter: Hur många uppgifter som för närvarande har passerat sitt förfallodatum och inte har slutförts
 • Förfallen dokumentation: Hur många dokumentationsobjekt som för närvarande har passerat sitt förfallodatum och inte är klara
 • Stängda genomgångar med ledningen: Ledningens genomgångar är en viktig metod för att engagera den högsta ledningen i informationssäkerhetsarbetet.
 • Avslutade interna revisioner: Interna revisioner är en viktig metod för att övervaka informationssäkerhet och efterlevnad.
 • Genomsnitt för färdighetstest för personal: Med hjälp av färdighetstester kan du undersöka hur medarbetarnas medvetenhet om informationssäkerhet utvecklas.

Hur du väljer de mätvärden som är relevanta för dig

På sidan Mått kan du definiera de nyckelmått för hantering av informationssäkerhet som är mest relevanta för din organisations arbete. Du kan definiera de relevanta nyckeltalen från det övre högra hörnet på sidan. Det finns totalt 20+ mätvärden beroende på hur många ramverk du har aktiverat. Det finns tre olika typer av mätare:

 • Linjediagram (t.ex. % av riktlinjer som anställda har läst)
 • Enstaka nyckeltal (t.ex. objekt som behöver uppmärksamhet just nu)
 • Stapeldiagram (t.ex. antal behandlade risker per år)

Redigera målvärdena så att de passar dina behov

Varje mätvärde har tre punkter i det övre högra hörnet, bakom vilka du kan redigera målvärdena

I framtiden kommer mätarna att användas i ledningens månadsrapporter, där de implementerade mätarna automatiskt läggs till.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel