Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Anpassa menyn genom att fästa objekt

När du använder Cyberday har du en standardmeny till vänster, via vilken du kan navigera genom programvaran. Om du använder olika objekt oftare och inte vill öppna dem från alternativet "...mer", kan du också fästa dem i den vänstra menyn. På så sätt anpassas menyn efter dina behov och du får snabb åtkomst till de valda menyalternativen.

Hur man fäster menyalternativen

Om du vill fästa ett objekt i menyn till vänster följer du dessa enkla steg:

  1. Öppna organisationen kontrollpanel i din app Cyberday
  2. öppna alternativet "...mer" i menyn under din organisations namn
  3. välj det objekt du vill fästa eller ta bort som fäst
Öppna de ytterligare menyalternativen härifrån.
Fäst eller ta bort de objekt som du vill (inte vill) se i din meny.

Ett objekt är fäst i menyn om stiftet är fyllt med lila färg. Om pinnen inte är fylld kommer objektet inte att visas, såvida du inte öppnar alternativet "...mer". Du kan redigera den här vyn när som helst om det behövs.

Innehåll

Dela artikel