Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hantering av användare: Bjuda in och hantera andra användare

Användare är de personer som har tillgång till och hanterar din organisations innehåll om cybersäkerhet. Andra är "anställda" från Cyberday s synvinkel, som t.ex. kommer att acceptera riktlinjer via en bot.

Läs mer om användarhantering på Cyberday här.

Cyberday kan användas via en webbklient eller i Microsoft Teams. Du kan få meddelanden och påminnelser för Cyberday antingen via e-post, Teams eller Slack.

Användarregistrering via Teams:

 1. Installera appen Cyberday
 2. Navigera till appen och klicka på fliken "Organisationens Kontrollpanel".
 3. Klicka på "Verifiera" för att bekräfta din identitet
 4. Klicka på "Begär tillgång". 

Detta skapar användaren och åtkomsten ges när administratören bekräftar begäran i avsnittet "Pending access requests" (pågående begäran om åtkomst) på organisationens kontrollpanel.

Microsoft Teams ger dig möjlighet att installera appen via en policy för alla användare. Du kan också t.ex. skicka ett meddelande med installationsinstruktioner i teamet för cybersäkerhetskärnteamet.

Inbjudan till användare via webbklient:

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> rullgardinsmeny för organisationsnamn -> inställningar -> användarhantering

 1. Klicka på "Inställningar" från den vänstra menyn på Kontrollpanelen
 2. Välj "Bidragsgivare".
 3. Ange e-post under rubriken "Bjud in ny bidragsgivare" och klicka på Bjud in.

Användarroller och -rättigheter:

I Cyberday har inte alla användare samma rättigheter. Detta bidrar till att säkerställa att endast de personer som ska göra det har rätt att göra viktiga ändringar och har tillgång till ISMS och dess data. För många anställda kommer endast åtkomst till handboken att behövas. Läs mer om olika användarroller och rättigheter.

Inaktivera och radera användare

Som administratör kan du inaktivera och radera konton. Detta görs på samma ställe som att bjuda in nya användare: Inställningar -> Användarhantering.

När du inaktiverar en användare påminner Cyberday dig om vad som kommer att hända. Användaren kommer inte att ha åtkomst längre, men kommer inte heller att raderas helt.

Att radera en användare är den sista åtgärden. Efter detta kommer du inte att se användaren på ditt konto längre. När du gör detta måste du också fatta ett beslut om att omfördela innehållet för denna användare.

I formuläret för borttagning av användare kan du se olika innehållstyper som denna användare för närvarande äger. Olika innehållstyper är:

 • Uppgifter
 • Riktlinjer
 • Dokumentation (t.ex. datasystem, risker, partner)
 • Rapporter

Ta bort och tilldela kommer att ta bort användaren och automatiskt tilldela innehållet till de valda nya ägarna.

N.b.! När en användare tas bort sparas fortfarande de logghändelser som är kopplade till användaren. Logghändelser tas endast bort om det exakta ämnet (t.ex. uppgift, riktlinje eller dokumentationsobjekt) som de relaterar till raderas.

Innehåll

Dela artikel