Akademins hem
Hjälper
"Redigera struktur" - Redigera enheter och anläggningar

Redigera enheter och webbplatser

Var hittar du denna vy: Kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn-> Mer -> Redigera struktur

Du kan redigera strukturen för enheter och platser för att få en ännu bättre översikt i din organisations ISMS. Detta kan göras genom att öppna fliken "Redigera struktur" från menyn till vänster i vyn Organisation kontrollpanel . När du har öppnat den sidan kan du antingen arbeta med olika enheter i din organisation eller till och med med olika webbplatser, om du har behov av det. Detta kan till exempel innebära att du har ett kontor och sedan en annan plats för försäljningsstället, ett servercenter eller så vidare.

Enheter

Du kan använda enheter i Cyberday för att gruppera dina anställda på ett systematiskt och för dig relevant sätt, t.ex. i kundsupport, säljteam, utvecklare, HR och så vidare. Enheter kan t.ex. användas för att distribuera riktade riktlinjer eller delegera genomförandet av uppgifter senare i ditt cybersäkerhetsarbete. Du kan läsa mer om användningsområdena i de följande delarna av denna hjälp-artikel.

Lägga till enheter

Du kan lägga till enheter i enhetslistan antingen manuellt eller synkronisera dem från Active Directory (i MS Teams). För varje enhet kan du också lägga till underenheter.

Om du vill lägga till en underenhet klickar du bara på "+" till vänster om enhetsnamnet och du kommer att kunna se vyn ovan, där du kan lägga till en underenhet genom att klicka på "+ Lägg till underenhet"

Om du vill lägga till användare till en enhet drar du bara musen över användarrutan och klickar på texten "länka användare till enheter manuellt" (du kan också använda den automatiska synkroniseringen, som nämnts ovan). För större organisationer rekommenderar vi den automatiska synkroniseringen, eftersom det sparar lite tid. Om du vill redigera informationen om enheten klickar du på pennan på höger sida (se högerpil i skärmdumpen nedan).

I översikten över enheterna ser du enhetens namn, vem som äger enheten, ytterligare information (om sådan finns), hur många användare som för närvarande är anslutna till enheten samt hur många sekundära enheter (underenheter) enheten har, om den har några.

Om du har klickat på texten för att lägga till användare till enheten manuellt, kommer du att se följande:

Klicka bara på pennan för att börja redigera/drop down-alternativet i rutan med enheter och välj de enheter du vill ansluta användaren till. Klicka på "spara" när du är klar.

Om du har klickat på pennan för att lägga till information om enheten kommer du att se följande:

Du kan lägga till status, en ägare (eller flera deltagare, om det behövs), en prioritet och ett förfallodatum, precis som du är van vid från uppgifterna. Med knapparna i det övre högra hörnet kan du redigera enhetens namn och lägga till en kort beskrivningstext om det behövs. Du kan sedan ställa in enhetstyp, nyckelpersoner, specifika säkerhetskrav och en plats för enheten i enhetens informationskort. I säkerhetskraven kan du beskriva vilka informationssäkerhetsfrågor som enheten ansvarar för eller vilka instruktioner som personalen måste vara särskilt uppmärksam på. Du kan också aktivera specifika riktlinjer för en viss enhet i riktlinjeinställningarna och till exempel nämna i denna beskrivning att enheten måste följa de enhetsspecifika riktlinjerna.

Skapa en ny enhet

Om du vill skapa en ny enhet klickar du bara på knappen "Skapa ny enhet" högst upp på sidan bredvid rubriken "enheter".

En ny flik öppnas, där du sedan fyller i informationen om enheten. Du kan också skapa underenheter på detta sätt. Notera: Underenheter kan också skapas genom att klicka på "+" bredvid en enhet i listan och sedan välja "+ Lägg till underenhet".

Anläggningar

Du hittar översikten över dina sidor på samma sida som enheterna. Klicka bara på "Sidor" bredvid Enheter överst i tabellen över enheter/sidor. Du hittar en lista över sidorna, inklusive information som sidans namn, adress, ägare, land och de till sidan anslutna enheterna.

Information om webbplatsen

Varje plats har ett eget informationskort. Om du klickar på anläggningen i listan över anläggningar öppnas informationskortet. Kortet innehåller den vanliga informationen, t.ex. status, ägare, prioritetsnivå och förfallodatum, och du kan återigen redigera namnet eller lägga till en beskrivning om det behövs. Därefter kan du fylla i ytterligare information om platsen, t.ex. syfte, adress, land, anslutna enheter, datatillgångar i din organisations ISMS som är kopplade till den specifika platsen och annan kontaktinformation för platsen.

Skapa en ny webbplats

Om du vill skapa en ny plats klickar du bara på knappen "Skapa ny plats" högst upp på sidan bredvid rubriken "plats".

En ny flik öppnas, där du sedan fyller i informationen om webbplatsen och den kommer att se ut som följande:

Fördelar och användningsområden

Det finns olika situationer, där de ovan nämnda enheterna till exempel kan vara särskilt fördelaktiga att använda. Du kan t.ex:

  • delegera uppgifter och lägga till valda enheter som deltagare
  • Riktlinjer för specifika enheter

Delegera uppgifter

I följande stycken kommer vi att visa dig hur du kan göra det. Om du till exempel vill lägga till en enhet som deltagare i en specifik uppgift, till exempel HR-enheten i uppgiften att upprätthålla en logg är cybersäkerhetsutbildningar, måste du först och främst öppna rätt uppgift. I det här fallet heter uppgiften "Underhålla en logg över cybersäkerhetsutbildningar". Se till att fylla i all relevant information för uppgiften i uppgiftskortet. Detta inkluderar information som en ägare, en processbeskrivning och så vidare. För att ansluta den valda enheten till uppgiften, välj alternativet för ytterligare försäkran längst ner på uppgiftskortet. Välj sedan alternativet "Lägg till deltagare" från den nya fliken. Fyll i enheten och information om deras deltagande i avsnittet 4. på uppgiftskortet och klicka på "Spara".

Riktlinjer för mål

Om du vill rikta en riktlinje till en specifik enhet, se till att du har skapat enheten i listan över enheter i förväg. Sedan kan du navigera till den önskade riktlinjen, aktivera den och ändra status i rullgardinsmenyn, som visar "Under utarbetande". Välj "Visa för valda enheter" i rullgardinsmenyn.

Om du ännu inte har skapat den specifika enhet som du vill koppla till den riktlinjen kan du ta direktlänken från riktlinjekortet under spara-knappen för att komma till sidan för skapande av enhet. Om du har skapat enheten är allt du behöver göra att klicka i rutan "välj nödvändiga enheter" och välja den eller de enheter du väljer från rullgardinsmenyn, som visas sedan, och klicka på spara-knappen när du har lagt till alla enheter.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel