Hur distribuerar man riktlinjer till de anställda?

Riktlinjer är en av de viktigaste innehållstyperna i Cyberday. Vissa uppgifter kan kräva att vissa riktlinjer delas ut till användarna.

‍Aktiveraen riktlinje

1. Välj rätt tema från instrumentpanelen

2. Klicka på avsnittet "Riktlinjer" i temat

3. Aktivera riktlinjen och välj det utbildningsinnehåll som behövs från avsnittet "Utbildningsinnehåll" i riktlinjerna.

4 .Ange hur riktlinjen ska distribueras till alla användare eller utvalda enheter.

ELLER

1. Välj "Riktlinjer" i menyn till vänster på instrumentpanelen.

2. Sök och aktivera de riktlinjer du vill ha

3. Aktivera riktlinjen och välj det utbildningsinnehåll som behövs från avsnittet "Utbildningsinnehåll" i riktlinjerna.

4. Ange hur riktlinjen ska distribueras till alla användare eller utvalda enheter.

Skapa en egen riktlinje

Du kan skapa egna riktlinjer:

1. Gå till det relevanta temat från organisationernas instrumentpanel.

2. Välj "Riktlinjer" på temasidan

3. Klicka på "Lägg till riktlinje" i det övre högra hörnet av riktlinjelistan.

4. Ange en kategori, titel och beskrivning för din riktlinje.

5. Lägg till utbildningsinnehåll för dina riktlinjer i avsnittet "utbildningsinnehåll".

6. Ställ in hur riktlinjen ska distribueras till alla användare eller utvalda enheter.

Enheter innebär att riktlinjen endast riktas till anställda som är kopplade till valda enheter. Alla kopplar riktlinjen till alla anställda på ditt konto.

Employees will get notified

Notifications about new guidelines are ready to be read and accepted goes out to the employees on the first Monday of every month. However, if the notification needs to be sent out immediately, it can be done from the guideline card. Click the bell icon next to the title and click Send notifications now.

CyberBot tränar automatiskt riktlinjer

När du har valt en distribution för en riktlinje börjar roboten arbeta med följande saker:

  • Berättar om exempelfall för att belysa "varför" bakom riktlinjer för cybersäkerhet.
  • Få acceptans för riktlinjerna från de anställda.
  • Ordnar färdighetstester för anställda, efter att alla riktlinjer från ett tema har godkänts.

Table of contents

Share article