Share reports through Microsoft Teams channels

In Cyberday reports are summaries of data that can be distributed in read-only format outside of just admins and core team members utilizing teams inside MS Teams. In this way, for example, certain clear summaries or single items can be distributed to auditors or own top management.

Skapa ett nytt team (eller använd ett befintligt team) i MS Teams

För att dela rapporter kan du välja ett befintligt eller skapa ett nytt team.

Ett nytt team i Microsoft Teams skapas så här:

  1. Navigera till fliken team i navigeringsfältet till vänster.
  2. Klicka på "Gå med i eller skapa ett team"
  3. Välj "Skapa team".

Därefter kan du välja lagmedlemmar och andra inställningar en efter en eller börja med ett befintligt lag eller från en 365-grupp.

Om det behövs, bjud in nya användare till Cyberday -kontot.

För att kunna visa rapporter måste användarna ha minst status som bidragsgivare i Cyberday.


Markera rutorna "Är det här en extern användare?" och "Tillåt grupper att få åtkomst med..." när du vill dela rapporter med t.ex. en revisor. Externa användare räknas inte in i riktlinjestatistiken och föreslås inte som ägare för andra objekt på Cyberday.

I Teams kan innehållet på ditt Cyberday -konto endast ses av användare vars domän finns med på listan över tillåtna domäner.

Lägg till Cyberday -appen i det nya MS Teams-teamet

När appen Cyberday läggs till i teamet läggs rapportvyn till.


Själva arbetet på Cyberday görs med hjälp av det vanliga alternativet "Öppna" eller "Lägg till", som pekar på användarens personliga omfattning i MS Teams. "Add to team" är avsett för delning av rapporter.

Lägg till Cyberday i Teams-teamet:

  1. Välj det lag du vill ha och klicka på "ställa in".
  2. Om det behövs, kontrollera med din 365-användare
  3. Select a framework or pick from a list of your reports
  4. select if you want to post in the channel about this or not by checking the check box before clicking "save"

Report sharing option: Choose framework

If you select the option to share the reports of a framework, all of the "starred" reports will be shared.

Report sharing option: Pick your reports

You can filter the list by frameworks or by status, such as "active", "inactive" or "template". Select the report you would like to share. Once you have selected the report, scroll down and create a tab name. Then click "save". This option supports all report types (also a single item, list reports and so on).

After the report has been shared, your teams channel in Teams will look like this:

Which option to use?

Compared to the previously only option to share all of the "starred" reports of a framework, the new option will help you to hand-pick the reports you actually want to share, no matter if it is an active one or just a template. This can be used to i.e. share a list of data with a college or a report for the auditor, needed for the audit.

Questions and feedback

Do you have any further questions, would need another help article or would like to give some feedback? Please contact our team via team@cyberday.ai or the chat box in the right lower corner.

Table of contents

Share article