Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Dela upp genomförandet av uppgiften på flera enheter/platser

I Cyberday finns det flera sätt att samla in försäkran för uppgiften. Vissa försäkransmetoder är standardiserade och väljs automatiskt för att matcha uppgiftens karaktär. Det kan t.ex. vara länkad dokumentation, säkerhetssystem, riktlinjer eller rapporter.

Du kan också alltid lägga till ytterligare assuransmetoder till uppgiften, och en av metoderna är Dela upp implementeringen på enheter/siter . Du kan dela upp implementeringen, om t.ex. olika platser eller enheter deltar i implementeringen av uppgiften på olika sätt.

Hur man delar upp genomförandet av en uppgift på flera enheter/platser

På varje uppgiftskort finns en del med information om tilläggsförsäkran under fliken "Genomförande". Genom att klicka på den kan du se alla möjliga sätt att lägga till ytterligare försäkran för uppgiften.

  1. Klicka på "Ytterligare försäkringsinformation"
  2. Välj "Dela upp genomförandet till enheter/platser"

Därefter måste du välja ut relevanta enheter eller webbplatser som behöver skriva sin egen beskrivning för uppgiften. Ägaren till enheten/uppgiften ansvarar för att skapa den begärda beskrivningen.

Hur enhet / webbplats som ägs behöver fylla i beskrivningen

Beskrivningsbegäran kommer att synas uppe på enhetens/platsägarens Taskbook. Den riktade beskrivningen fylls i och redigeras från arbetsboken.

Uppgiftsägaren kan se hur begäran om beskrivningar fortskrider på uppgiftskortet. Granskningscykeln för beskrivningarna matchar automatiskt med uppgiftens granskningscykel.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel