Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Hur delegerar man uppgifter och visar bevis på att de har slutförts?

Uppgifter är en av de viktigaste innehållstyperna i Cyberday. Uppgifter som behöver göras kan ses i rapporten om de aktiva ramarna, på ramsidan eller i uppgiftslistorna under temana.

Aktivera en uppgift i en policy:

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Valfritt tema -> Valfri policy

 1. Välj rätt tema från kontrollpanelen och klicka på det
 2. När du har klickat på ett tema ser du en lista med policyer. Du kan också välja om du vill se en lista över alla uppgifter, dokumentation, rapporter eller riktlinjer istället.
 3. Klicka på den policy som du vill aktivera en uppgift för.

Policyerna visar vilka ramverk de är kopplade till, vem som anges som ägare i policyn, hur det går med uppgifterna (aktiverade och kompatibla), säkerhetsnivån och om policyn kräver lite uppmärksamhet (dvs. ett försenat datum, visas med den röda triangeln).

När policyn har öppnats kan du se de aktiverade uppgifterna i en prioriterad lista. Du kan klicka för att redigera de aktiva uppgifterna eller bläddra nedåt för att hitta de icke aktiva uppgifterna.

Om du vill aktivera en ny uppgift bläddrar du nedåt och klickar på "Lägg till i policy". Om en uppgift inte är relevant för din organisation kan du också markera det. När du har aktiverat uppgiften kommer den att hoppa till de aktiva uppgifterna med hänsyn till dess prioritet jämfört med andra aktiva uppgifter.

Redigera uppgifter: Snabb översikt

På höger sida bredvid uppgiftsfältet kan du aktivera och sedan klicka på knappen "redigera uppgift". Då kan du välja en ägare, som också får uppgiften i sin egen arbetsbok, ge mer information om uppgiftens aktuella status, uppgiftens prioritet/kriticitet (som har en fördefinierad nivå i Cyberday, som du kan anpassa vid behov) och ange ett förfallodatum för uppgiften.

Fyll i den information som krävs, vilket kan inkludera:

 • processbeskrivning
 • dokumentation
 • riktlinjer (Du kan läsa mer om våra riktlinjer här.)
 • granskningscykel
 • andra alternativ för försäkrande

Läs mer om hur du redigerar en uppgift i vår artikel i Akademin.

Vi rekommenderar alltid att du fastställer en periodisk granskningscykel för varje uppgift, eftersom det kan ske vissa förändringar med tiden och uppgiften måste uppdateras. Du kan också alltid lägga till fler försäkringar antingen direkt eller senare under förloppet. Klicka helt enkelt på "Klart editerat" när du är klar med uppgiften för tillfället innan du återvänder till kontrollpanelen.

Uppgifternas struktur

Varje uppgift har en mycket grundläggande struktur baserad på tre flikar: "Uppgiftsöversikt", "Genomförande" och "Logg och kommentarer". När du öppnar uppgiftslistan direkt från policyn kommer du att se uppgiftsöversikten som standard. Du kan få kravtexten visad på kortet, om det behövs, genom att klicka på de tre punkterna bredvid "Lägg till uppgift" och välja "Visa kravtext på kortet". Om du klickar på "Redigera uppgift" kan du enkelt komma åt de andra flikarna också.

Översikt över uppgiften

Uppgiftsöversikten ger dig en sammanfattning av uppgiften, vilka krav och vilka ramverk som uppgiften är kopplad till samt vilka risker som är kopplade till uppgiften, inklusive risknivå.

Implementering av uppgiften

Uppgiftens flik "Genomförande av uppgiften" är den plats där arbetet sker. Här väljer du en ägare, ett förfallodatum, granskar prioriteten och lägger till säkerhet. I följande stycken kommer du att lära dig mer om hur du arbetar på den här fliken i uppgiftskortet.

Ange en uppdragsägare

När en uppgift har aktiverats kommer temats ägare automatiskt att tilldelas som uppgiftsägare. Du kan manuellt ändra ägaren för varje uppgift genom att redigera uppgiften och välja en ny ägare från rullgardinsmenyn till vänster i uppgiftskortet. Varje användare ser de uppgifter som tilldelats dem i sin uppgiftsbok. Läs mer om vår instruktionsguide för uppgiftsböcker här.

Alternativ för försäkran

Det finns några olika alternativ för att visa att uppgiften har slutförts:

 • De flesta uppgifter kräver enuppgiftsbeskrivning som beskriver genomförandet av de åtgärder som krävs för uppgiften
 • Uppgiften kan kräva att en dokumentationslista fylls i
 • Uppgiften kan kräva att man lägger till och distribuerar riktlinjer
 • Uppgiften kan kräva att ett system kopplas samman - t.ex. ett säkerhetssystem (du kan välja de säkerhetssystem som används från listan)

Dessutom kan du vid behov själv lägga till ytterligare försäkringar i uppgiften genom att välja "Fler alternativ för försäkringar" i avsnittet om försäkringar när du redigerar uppgiften:

Den ytterligare försäkran kommer att hjälpa dig att stärka din övergripande säkerhetsnivå för uppgiften. Du kan se säkerhetsnivån på logotypen Cyberday bredvid uppgiftens rubrik.

Logg och kommentarer

Den tredje fliken i ett uppgiftskort är loggen för uppgiften. På den här fliken kan du se loggen över alla händelser som är relaterade till uppgiften. Du kan också göra anteckningar och lämna kommentarer till dina kollegor. Om du vill att en kollega ska få ett meddelande om din kommentar använder du bara "@College X" för att nämna din kollega direkt i kommentaren. Med flikarna kan du se t.ex. endast loggen över redigeringar, kommentarer eller t.ex. efter granskningar granskningsloggen. Obs: Om det inte har kommit in några kommentarer eller granskningar är dessa flikar gråmarkerade. De aktiveras så snart några händelser av den specifika typen har inträffat. När du skriver en kommentar kan du också välja typ av kommentar genom att markera den lämpligaste kryssrutan ovanför skrivfältet (t.ex. markera "förbättringsidé" om din kommentar handlar om en förbättringsidé).

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel