Akademin hem
Hjälper
Inlägg, svar och meddelanden i Communityn

Den här artikeln går igenom grunderna för att delta i Cyberday communityn.

Ställa en fråga

Var hittar du denna vy: Kontrollpanel -> Mer -> Communityn rullgardinsmeny -> Supportforum

Inlägg i Support forumet:

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Mer -> Samarbetsgrupper
 1. Klicka på "Supportforum" på den vänstra menyn
 2. Klicka på "Ställ en fråga" i det övre högra hörnet
 3. Skapa en rubrik och en beskrivning av ditt inlägg (se bilden nedan).
 4. Välj om du vill publicera offentligt eller anonymt
 5. Länka eventuella ramavsnitt (om det är relevant).
 6. Ställ din fråga

Publicering i samarbetsgrupper:

För att kunna skriva till en samarbetsgrupp måste du först vara medlem i gruppen. Denna process skiljer sig åt beroende på grupptyp.

 1. Öppna rätt grupp från den vänstra menyn
 2. Klicka på "Starta diskussion" i det övre högra hörnet
 3. Skapa en rubrik och en beskrivning av ditt inlägg (se bilden nedan).
 4. Välj om du vill publicera offentligt eller anonymt
 5. Länka eventuella ramavsnitt (om det är relevant).
 6. Ställ din fråga

Uppgifter om anonyma inlägg

När du skriver anonymt kan du välja en avatar. Välj vilken avatar som helst, den som verkar rolig för dig 🙂 .

Din avatar kommer att behållas, så om ni har längre diskussioner kan andra personer se när ett svar kommer från samma person.

Förutom din avatar kommer anonyma inlägg att visa information på högsta nivå om din organisation, t.ex. bransch och organisationsstorlek. Detta är bara för att ge lite sammanhang för ditt svar - vissa saker inom informationssäkerhet skiljer sig mycket kraftigt åt mellan små och stora organisationer och även beroende på bransch.

Svara/kommentera inlägg

Du kan svara på det ursprungliga inlägget i forumet eller samarbetsgruppen, på en nyhet eller på ett svar från en annan medlem av communityn.

För att skapa ett svar klickar du på knappen Svara som är synlig i det avsnitt du vill svara på.

Meddelanden i Communityn

Som standard får du alltid ett meddelande direkt när ett inlägg som du ursprungligen skrev får ett nytt svar.

Om du är administratör för en samarbetsgrupp får du också meddelanden om nya inlägg i gruppen och nya ansökningar om att gå med i samarbetsgruppen.

Du får meddelanden på organisationens Cyberday -kanal, som kan vara Microsoft Teams, Slack eller e-post (om ingen av apparna används).

Innehåll

Dela artikel