Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Använda rapporter om "säkerhetsintyg"

På Cyberday kan du publicera rapporter om "säkerhetsutlåtanden". Detta är en rapporttyp som kan ha olika syften. Du kan justera detaljnivån på uttalandena för att passa dina behov och bara ta in det innehåll som du behöver.

Säkerhetsrapporter är utformade för t.ex. följande ändamål:

  • rapportera offentligt (t.ex. till kunder, partners)
  • rapportera internt (t.ex. till din högsta ledning)
  • besvara säkerhetsfrågor (t.ex. vid anbudsförfaranden)

Skapa en rapport om säkerhetsutlåtande

När du vill skapa en säkerhetsrapport går du till Rapportering från din organisations kontrollpanel och klickar på "+ Skapa ny rapport" i det övre högra hörnet. Välj "Säkerhetsredovisning" i popup-fönstret och klicka sedan på "Steg 2 ->". Ett nytt popup-fönster öppnas, där du måste välja önskad detaljnivå för din rapport och slutligen titeln.

Detaljeringsnivåer för säkerhetsutlåtande

Du kan välja mellan olika detaljnivåer för olika syften och målgrupper. Dina rapporter kommer som standard att ha ett omslag, följt av informationen i den av dig valda detaljnivån. Mer information finns i följande stycken:

Kondenserad

Med den kondenserade detaljnivån visas endast titeln på de uppgifter som du har valt. Detta kan användas offentligt, eftersom det bara visar att du hanterar olika säkerhetsfrågor, men inte hur.

Exempel på innehållet i en sammanfattad rapport.

Normal

Den "normala" detaljnivån visar titeln och kravinnehållet för de uppgifter du valt. Detta kan användas för offentliga ändamål, t.ex. om dina kunder eller partners kräver denna information.

Exempel på en rapport som visar kravinnehållet.

Detaljerad

Med det detaljerade urvalet visas de valda uppgifterna från dig i nästa steg med deras titel, krav, uppgiftsstatus och säkerhetsinformation om genomförandet av uppgiften. Detta bör användas för interna ändamål, eftersom det innehåller mycket information från ditt ISMS.

Så här visas en uppgift i den detaljerade rapportvyn. Du kan hitta kravtexten, säkerhetsnivån, uppgiftsstatus, ägare, prioritetsnivå och så vidare.

Omfattning

När du har ställt in detaljnivån kan du bestämma omfattningen av din rapport. Du kan antingen välja hela teman, enskilda policyer eller helt enkelt enskilda uppgifter, beroende på vad du vill ha i din rapport. Omfattning och titel visas på rapportens omslag.

Du kan gå in i olika detaljval genom att klicka på rullgardinsmenyn. På det här sättet kan du välja hela teman, policyer eller enskilda uppgifter. Om du klickar på en kryssruta från ett tema kommer alla kryssrutor under temat (policyer och uppgifter för temat) att markeras. Om du bara vill ha en separat uppgift markerar du bara rutan för den enskilda uppgiften och klickar på "Uppdatera data".

Redigera en rapport med uttalanden

Du kan redigera uppgifterna i rapporten i efterhand och uppdatera innehållet, om någon information i ditt ISMS har ändrats. Du kan redigera rapporten när som helst, även om den redan har publicerats. När du publicerar en rapport kan du lägga till en kommentar till den. Rapporten kommer att visas i ditt rapporteringsavsnitt i organisationens instrumentpanel och du kan snabbt hitta den genom att filtrera med "Inbäddad" som rapporttyp.

Redigera innehållet (t.ex. de teman och uppgifter som visas) i menyn till vänster. Du kommer också tillbaka till denna vy när du klickar på redigera för en redan publicerad rapport (se skärmdump nedan).
Du kan redigera och uppdatera data för en publicerad rapport från vyn till vänster.
Om du har gjort ändringar i en rapport kan du sammanfatta dessa i en kort kommentar när du publicerar rapporten igen.

Som vanligt kan du också öppna en utskrivbar version av rapporten. Du hittar den utskrivbara versionen genom att klicka på de tre punkterna bredvid reglaget "inaktiv"/"aktiv" högst upp i din rapport.

Exempel på en säkerhetsrapport i Cyberday.

Innehåll

Dela artikel