Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Övervakning av riktlinjer för anställda

På Cyberday kan anställda delta i säkerhetsarbetet genom att läsa och godkänna riktlinjer, gå igenom säkerhetsutbildningar (exempel på fall och färdighetstester) och rapportera viktiga händelser till administratörer (t.ex. avvikelser och incidenter). Dina medarbetare kan också hjälpa dig att förbättra riktlinjerna genom att ge feedback på dem.

Med Cyberday kan organisationen automatiskt övervaka statusen för godkännande av riktlinjer för varje anställd och få en översikt för administratörer och kärnteamet. Du kan läsa mer om Handboken, hur man arbetar med och distribuerar riktlinjer i vårt ämne om riktlinjer i Akademin.

Grundläggande om riktlinjer

Du hittar handboken i fliken i början av sidan på vänster sida. Handboken innehåller alla för en specifik medarbetare relevanta riktlinjer, medarbetarens framstegsnivå när det gäller att läsa och acceptera riktlinjerna, den (valfria) funktionen för att rapportera incidenter och avvikelser och när medarbetaren har accepterat en riktlinje. Du hittar en fullständig introduktionsartikel om Cyberday Handboken i vår Akademi.

Övervakning och logg

Var hittar du denna vy: Kontrollpanel -> rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Alla händelser

Du kan komma åt de olika övervakningsvyerna från organisationen kontrollpanel från menyn till vänster. I rullgardinsmenyn för din organisations namn kan du hitta godkännande av riktlinjer, resultat från färdighetstester och kommentarer till riktlinjer.

Om du vill se en mer detaljerad logg över händelser relaterade till riktlinjer, gå till "mer" och filtrera efter händelsetyp, t.ex. "Riktlinjer för anställda" så får du en detaljerad logg om riktlinjerna för anställda.

Övervakning av godkännande

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> valfritt tema -> riktlinjer

Det finns två olika sätt att övervaka acceptansen av dina riktlinjer. Du kan antingen se acceptansen för varje riktlinje från fliken Riktlinjer i ett specifikt tema direkt, som i bilden direkt nedan, eller så kan du hitta en mer omfattande översikt, som kommer att förklaras i följande stycke. Acceptansgraden för varje enskild riktlinje visar acceptansen specifikt för en vald riktlinje, så att du kan se hur många medarbetare som redan har läst och accepterat den valda riktlinjen. Som jämförelse visar övervakningsöversikten medarbetarens allmänna framsteg med att acceptera riktlinjen, inte vilken exakt riktlinje som fortfarande behöver accepteras av medarbetaren.

För att få en mer omfattande översikt över dina anställdas godkännande av riktlinjerna när du övervakar godkännandet, öppna fliken "Riktlinjer för anställda" under "Organisation" från organisationen kontrollpanel. Översikten visar den anställdes e-post, den allmänna aktiviteten på Cyberday -kontot, status (arbetar den anställde i en bra takt, har han ens börjat, går det bra?), aktivitet och status under denna (godkännande)period (t.ex. om du har ställt in en årlig påminnelse), den totala mängden riktlinjer som den anställde har läst, hur många han fortfarande måste läsa, om han har lämnat några kommentarer till riktlinjerna och hur många som fortfarande är olästa.

Övervakning av kommentarer

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Mer -> Riktlinjekommentarer

Du kan övervaka kommentarerna till riktlinjerna genom att öppna fliken "Kommentarer till riktlinjer" under "Organisation" i organisationens kontrollpanel. Du får en överblick över användaren som har kommenterat en riktlinje, policyns namn, riktlinjens ägare, när kommentaren lämnades och åtgärden.

Om du vill se alla kommentarer till riktlinjerna eller filtrera bort kommentarer endast för riktlinjer som tilldelats dig, kan du markera filtren på höger sida bredvid "Riktlinjeägare".

Övervakning av färdighetsprov

Var du hittar den här vyn: Kontrollpanel -> rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Mer -> Resultat av färdighetstest

Om du vill övervaka resultaten av dina medarbetares färdighetstester ska du öppna fliken "Resultat av färdighetstester" under "Organisation" i organisationens kontrollpanel. Du kommer att se en översikt över dina anställda, deras status, testerna och deras resultat under hela användningstiden och under de senaste 12 månaderna. Om du vill se en mer detaljerad vy av resultaten klickar du på "Visa resultat".

Om du har öppnat fliken "Visa resultat" får du information om när den anställde har gjort färdighetstestet för ett valt tema i sin Handbok och hur prestationen var (i procent):

Riktlinjer och rapporter

Var hittar jag denna vy: Kontrollpanel -> tema "Personalsäkerhet"-> rapporter

Du kan också skapa en rapport om dina riktlinjer. Gå till det tema du valt, i exemplet nedan är det temat "Personalsäkerhet", och öppna fliken "Rapporter" för att hitta din skapade rapport med riktlinjedetaljerna för detta tema.

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel