Akademin hem
Hjälper
Riktlinjer: Använd fallbeskrivningar och färdighetstester för att öka medvetenheten

Organisationens säkerhetsriktlinjer kan verka "torra" och förbli dåligt ihågkomna av dina medarbetare om de verkar "för långt ifrån verkliga situationer".

I Cyberday kan du aktivera Handboks-tillägg för att hjälpa dina medarbetare att förstå vikten av riktlinjerna i verkligheten, inte bara på papper. Om du vill läsa mer om Handbok-vyn i allmänhet kan du kolla in den här artikeln i vår Akademi.

Tre steg för dina riktlinjer

I Cyberday har du följande alternativ för de flesta av våra färdiga biblioteksriktlinjer att dra nytta av:

  • (Enkel) Riktlinje att läsa och acceptera
  • Riktlinjer med ytterligare aktiverade exempel att läsa och acceptera
  • Riktlinje med ytterligare exempel att läsa och acceptera och/eller ett ytterligare färdighetstest för temat att göra efter att ha läst alla riktlinjer och exempel för ett specifikt tema

Det är inte obligatoriskt att aktivera exempel eller färdighetstester för dina medarbetare, men de kan göra det lättare för dina medarbetare att komma ihåg riktlinjerna under en längre tid. Som standard fungerar Handboken i det enkla formatet "Markera som accepterad".

Fallbeskrivningar lär ut "varför" bakom riktlinjen

Ett enkelt, men mycket effektivt sätt att hjälpa dina medarbetare att förstå en riktlinje bättre är att använda ett exempel. Detta visar en verklig situation, där riktlinjen t.ex. skulle ha förhindrat en problemsituation och därför bör tas på allvar. Detta hjälper inte bara medarbetaren att komma ihåg en riktlinje bättre, utan också att följa den mer noggrant.

Om du har aktiverat fallbeskrivningar visas knappen "Läs mer" istället för knappen "Markera som accepterad" för de enkla riktlinjerna (se bilden nedan: övre riktlinje med fallbeskrivningar, undre riktlinje utan fallbeskrivningar).

Det innebär att ett nytt fönster öppnas med de exempel som du kan läsa innan du läser den aktuella riktlinjen igen och markerar den som läst och accepterad. Om du klickar på knappen "Läs mer" öppnas ett fönster liknande följande med exemplen:

Klicka bara på knappen "Gå till nästa steg" för att antingen komma till nästa exempel, om det är aktiverat, eller för att komma till den faktiska riktlinjen som du ska läsa och markera som godkänd. Riktlinjen kommer också att visas i popup-fönstret.

Medarbetarna måste fortfarande markera riktlinjerna som lästa och accepterade, efter att ha läst igenom exemplen och själva riktlinjen. När den har markerats som läst och accepterad kommer den att visas i samma stil som en enkel riktlinje och du kan se statusen "Accepterad". När du scrollar över knappen Accepterad kan du få mer information om när den har accepterats och du kan lämna feedback om en riktlinje (t.ex. "riktlinjen är föråldrad").

Färdighetstester är ett enkelt sätt att testa dina medarbetares säkerhetskompetens

Färdighetstester är korta quiz för att aktivera inlärningen av de olika ämnena i Handboken. Färdighetstesterna är tillgängliga för medarbetarna efter att alla riktlinjer för ett tema i Handboken har markerats som lästa och accepterade. Det finns inget "godkänt" eller "underkänt" för färdighetstestet, eftersom det endast är avsett för inlärningssyften.

När alla riktlinjer för ett tema har markerats som lästa och accepterade visas länken till frågorna i färdighetstestet under rubriken i början av temat. Klicka helt enkelt på länken "Starta testet" för att komma till färdighetstestet.

Färdighetsprovet kommer att innehålla t.ex. flervalsfrågor eller kryssrutor. Det finns ingen tidsgräns för testet. När du har svarat på alla frågor klickar du på knappen "Skicka testet" längst ner i färdighetstestet.

Hur aktiverar jag utbildningstilläggen?

Var du hittar denna vy: Kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Inställningar -> Inställningar för guidebok

För att utöka Guidebook med ytterligare utbildningsinnehåll, gör följande steg:

  1. Gå till organisationens kontrollpanel och klicka på "Inställningar" i menyn till vänster
  2. Klicka på "Expandera" i "Guidebokens inställningar"
  3. Möjliggöra fallbeskrivningar och/eller färdighetstest
  4. Kom ihåg att ställa in intervall för granskning av riktlinjer och tillåtna språk för din medarbetarhandbok innan du lämnar inställningarna.

Utbildningsinnehåll i listan över riktlinjer (för administratörer)

Var hittar du denna vy? Kontrollpanelen -> Riktlinjer

När du navigerar till fliken "Riktlinjer" i menyn till vänster från din organisations kontrollpanel, kan du hitta en lista över alla riktlinjer som du har skapat för dina anställda. I listan ser du en översikt över riktlinjerna, vilket tema de tillhör, vem de visas för och acceptansgraden.

När du klickar på en av riktlinjerna hittar du fliken "Utbildningsinnehåll". För de flesta av våra färdiga riktlinjer i biblioteket har vi färdiga case-exempel och färdighetstestfrågor tillgängliga. För de riktlinjer där vi inte har innehåll tillgängligt, men du ändå vill ha lite innehåll för dina anställda, kan du lägga till dina egna case-exempel och färdighetstestfrågor. naturligtvis kan du också skapa ditt eget innehåll för de riktlinjer som vi har innehåll tillgängligt för (blå pil i skärmdumpen nedan). För att aktivera tillgängliga case-exempel och färdighetstestfrågor flyttar du helt enkelt reglaget under till höger, så att det står "aktiv".

Skapa dina egna exempel och frågor

För att lägga till egna fallbeskrivningar och kunskapstestfrågor, gå till fliken "Utbildningsinnehåll" i riktlinjekortet och klicka på knappen "Lägg till utbildningsinnehåll".

Välj sedan om du vill lägga till ett exempel eller en fråga för färdighetstestet till riktlinjen (om du har aktiverat båda).

När du har valt vilken typ av innehåll du vill lägga till behöver du bara fylla i innehållet och klicka på "Lägg till case-exempel"/"Lägg till färdighetstestfråga".

Hur kan du se hur andra har lyckats i färdighetstester?

Om du vill se dina medarbetares framsteg när det gäller att läsa och acceptera riktlinjerna kan du göra följande:

Var du hittar denna vy: kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Mer -> Riktlinjer för anställda

Du kommer att se en tabell med de anställdas aktivitet och på höger sida av tabellen kan du se hur många riktlinjer varje anställd har, hur många den anställde redan har accepterat, om den anställde lämnade några kommentarer eller feedback och hur många riktlinjer som fortfarande är öppna för att läsas.

Var du hittar denna vy: kontrollpanel -> Rullgardinsmeny för organisationsnamn -> Mer -> Resultat av färdighetstest

Under fliken "Färdighetsprovsresultat" i rullgardinsmenyn hittar du information om färdighetsproven. Du kan se status, hur många färdighetstester som har genomförts, hur genomsnittet av resultaten har varit (i %) tidigare och du kan till och med se de exakta resultaten av färdighetstestet "genom att klicka på "Visa resultat").

Frågor och synpunkter

Har du några ytterligare frågor, behöver du ytterligare en hjälpartikel eller vill du ge oss feedback? Kontakta vårt team via team@cyberday.ai eller chattrutan i det nedre högra hörnet.

Innehåll

Dela artikel