Akademin hem
Hjälper
Introduktion till arbetstagarens guidebok om Cyberday

På Cyberday finns fyra huvudflikar: aktivitetsfliken, som innehåller chatbotens meddelanden, uppgiftsboken, som visar alla dina tilldelade uppgifter och teman, kontrollpanelen för det huvudsakliga säkerhetsarbetet på Cyberday och handboken. Medan uppgiftsboken och kontrollpanelen endast är synliga för den del av teamet som är aktivt involverad i cybersäkerhetsarbetet, är det meningen att handboken ska vara synlig för alla anställda i din organisation. Den bygger upp en viktig del av ert cybersäkerhetslager genom att öka personalens medvetenhet.

Vad är Cyberday:s guidebok-syn?

Guideboken är den del av Cyberday som är tänkt att användas av hela företagets personal, till skillnad från andra delar av appen som endast används av separat inbjudna säkerhetspersonal.

Vägledningen är den övervakade personliga cybersäkerhetshandboken för varje anställd. Den innehåller de säkerhetsriktlinjer som varje anställd bör känna till och följa i sitt dagliga arbete. Handboken kan också innehålla andra åtgärder där företagets administratörer behöver input från personalen för, som till exempel rapportering av säkerhetsincidenter.

Hur fungerar vägledningen?

Guidebook listar alla dina säkerhetsriktlinjer på en sida och visar tydligt din godkännandestatus.

Exempel på en vägledning för anställda
  • Till vänster ser du menyn för guideboken, uppdelad i olika säkerhetsteman.
  • I den övre delen ser du din nuvarande status för godkännande + en sökfunktion för att hitta riktlinjer senare.
  • I den mellersta kolumnen ser du det faktiska innehållet i riktlinjerna.

Markera en riktlinje som läst

När en riktlinje är oläst ser du en lila knapp till höger om innehållet.

Du bör läsa riktlinjerna noggrant och använda knappen för att rapportera till säkerhetsadministratörerna att du har förstått och följt riktlinjerna i ditt arbete.

Läsa riktlinjebaserat utbildningsinnehåll

Om organisationens säkerhetsadministratörer har inkluderat utbildningsinnehåll för riktlinjen visas en knapp "Läs mer" i stället. Använd den och läs först utbildningsinnehållet och godkänn sedan riktlinjen.

Utbildningsinnehållet är utformat för att förklara "varför" bakom riktlinjen. Vanligtvis visas exempel på vad som kan gå fel om riktlinjen inte följs.

Kommentarer för att hjälpa administratörer att förbättra riktlinjerna

Om du t.ex. inte förstår riktlinjen helt och hållet eller bara har några frågor om den bör du meddela detta till dina säkerhetsansvariga. Du kan använda funktionen "Ge feedback" i vägledningen för att skicka ett meddelande, och rätt ägare i ditt ledningssystem för cybersäkerhet kommer att underrättas.

Rapportera incidenter genom vägledningen

Om din organisation har aktiverat den här funktionen har du möjlighet att rapportera incidenter till dina säkerhetsansvariga via Guidebook.

Klicka på länken "Rapportera en incident" uppe till vänster för att börja:

Fyll i så mycket som möjligt av uppgifterna om händelsen i nästa steg som möjligt: 

Innehåll

Dela artikel