Gratis e-bok: NIS2 redo med hjälp av bästa praxis enligt ISO 27001
Ladda ner e-bok
Akademin hem
Hjälper
Distribuera rapporter via Guidebook

Du kan aktivera "Distribuera till anställda via Guidebook" för de rapporter som du vill att alla ska läsa. Detta är vanligt för organisationsövergripande dokument på högsta nivå, t.ex. informationssäkerhetspolicyn.

När du har gjort detta kommer rapporten att visas för utvalda medarbetare i Guidebook. Medarbetarna måste öppna rapporten och bekräfta att de har läst den - på samma sätt som för riktlinjer.

Så här tar du med en rapport till Guibedook

  1. Navigera till rätt rapport
  2. Öppna menyn i rapporthuvudet
  3. Klicka på "Tilldela till anställda i Guidebook"

Då visas ett nytt avsnitt i rapportens vänstermeny, där du kan definiera distributionsinställningarna.

På samma sätt som för riktlinjer kan du rikta en rapport till utvalda enheter eller distribuera den till alla anställda.

Medarbetarnas vy för att rapportera i Guidebook

När det finns olästa rapporter i Guidebook kommer medarbetarna att se dem högst upp i Guidebook - före resten av riktlinjerna.

Godkännande av rapporten via Guidebook

  1. Öppna rapporten genom att klicka på "Läs och acceptera"
  2. Läs rapporten genom
  3. Klicka på "Markera som accepterad"

Se läsa rapporter via Guidebook

Lästa rapporter kommer fortfarande att vara synliga i Guidebook, men de listas i slutet - efter aktiva avsnitt i riktlinjerna.

Anställdas lässtatistik på rapportsidan

Administratörer kan se status för rapportläsning via Guidebook på rapportsidan. Du kan klicka på avsnittet för att se en medarbetarspecifik läslogg.

Statusrapporter för läsning kommer också att inkluderas på andra sidor som visar statistik för läsning av riktlinjer (t.ex. sidan Riktlinjer för anställda).

Innehåll

Dela artikel