Hem
Användningsområden
Med metod
Dynamiska dokument om policy och förfaranden.

Använd dokument för att skapa översikter som kan delas, och använd dem på andra sätt.

Dokument om riktlinjer och förfaranden har sitt syfte. De är bra för att dela information utanför ditt ISMS, men de är dåliga som verktyg för distribution. Det är därför som i Cyberday innehållet lever i ISMS och dynamiska dokument kan skapas från detta innehåll.

Den dataskyddsmodellen är betrodd av individer och småföretag, företag, kommuner och organisationer.

Dynamiskt innehåll

Dina uppgifter, riktlinjer och dokumentation hämtas automatiskt till relevanta policyer och förfaranden.

Skapande med ett klick

Rapportmallar finns alltid till ditt förfogande. När behovet uppstår skapar du det relevanta policydokumentet eller förfarandedokumentet med ett enda klick.

Ständigt växande rapportbibliotek

Våra rapport mallar innehåller riktlinjer och förfaranden för alla användningsområden. Om något saknas skapar vi det.

Smarta strategier med dynamiskt innehåll

Letar du efter ett förfarande för riskhantering eller en policy för åtkomsthantering? Vi har dem alla med en modern twist.

Dessa rapportdokument hämtar sitt innehåll direkt från dina uppgifter, riktlinjer och dokumentationsobjekt för att skapa ett dynamiskt dokument. Genomförandet av dokumentet övervakas i andra delar av Cyberday.

Skapa den nödvändiga policyn när du behöver en översikt som du kan dela med dig av.

Hitta alla typer av policyer som rapportmallar, inklusive "Policy för åtkomsthantering", "Policy för skydd mot skadlig programvara", "Policy för dataklassificering", "Policy för kontinuitetsplanering", "Policy för sårbarhetshantering" och många fler.

Förfaranden är dynamiska rapporter som beskriver vissa aspekter i detalj.

Mallar för rapporter om förfaranden är avsedda för t.ex. riskhantering i detalj och visar upp bevis för genomförandet av förfarandet. De innehåller en textavdelning där du kan ändra viktiga delar och avslutas med en dynamisk, skrivskyddad sammanfattning av de relaterade dokumentationsresultaten.

Standarderna kräver många olika typer av förfaranden

För en ISO 27001-certifieringsrevision behöver du t.ex. ett förfarande för riskhantering, ett förfarande för internrevision, ett förfarande för ledningsgranskning och ett förfarande för medvetenhet hos personalen. Alla nödvändiga förfaranden finns tillgängliga på Cyberday som rapportmallar.

Dela rapporter på ett säkert och enkelt sätt till ett utvalt "team" i MS Teams

Du behöver inte börja skicka runt pdf-filer för att få en revisor eller ledningen att känna till dina policyer och rutiner. Starta de publicerbara rapporterna, lägg till Cyberday app till ett utvalt team och en lista med rapporter som endast kan läsas kommer att delas med rätt personer.